Naujienos

   

 

        Gegužės 24 d. abiturientams nuskambėjo paskutinis skambutis, sukvietęs į paskutinę pamoką, kurią vedė IV A klasės auklėtoja Aušra Denutienė.  Mokytoja kvietė abiturientus išlikti  vaikais, kad gyvenime  siektų  savo svajonių ir tikslų.    Abiturientus pasveikino centro direktorius Arūnas Kiulkis ir pavaduotoja ugdymui Elena Sabaliauskienė, linkėdami pasitikėjimo savimi, sėkmingai išlaikyti brandos egzaminus. Renginyje  skambėjo muzikiniai kūriniai, kuriuos atliko IVA ir II A gimnazijos klasių mokiniai Tomas Radzevičius ir Roberta Akelaitienė.  Abiturientus taip pat pasveikino III gimnazijos klasės mokiniai, linkėdami  nepalūžti ir įveikti visus gyvenimo siųstus išbandymus.

           Paskutinio skambučio šventė Pataisos namų skyriuje vyko gegužės 23 d. Paskutinę pamoką vedė auklėtojos Rima Jančiauskienė ir Romutė Koncevičienė

 

_____________________________________________________________________________

     Gegužės 17 dieną centre vyko sveikatingumo diena, kuri yra viena  iš centre vykdomos prevencinės „Raktas į sėkmę“ programos krypčių sveikatingumo tradicijoms puoselėti. Ją organizavo Vaiko gerovės komisija kartu su Visuomenės sveikatos biuro atstovais. Bendruomenės nariai dalyvavo sportinėse rungtyse, vyko pokalbiai, diskusijos apie sveiką mitybą. Sportinėms  rungtims vadovavo Vaiko gerovės komisijos narys Romas Kulboka. Nugalėtojai buvo apdovanoti medaliais.  Po sportinių rungčių, visi norintys galėjo išsitirti savo KMI, kūno riebalų ir raumenų santykį. Renginio pabaigoje dalyviai ragavo  sveikuoliškų produktų.

___________________________________________________________________________

     Gegužės 3 d. Marijampolės SMC mokiniai turėjo galimybę apsilankyti miesto tautinių mažumų bendrijos maldos namuose – Švč. Trejybės cerkvėje. Čia, netradicinėje erdvėje,  Centro dešimtokams ir dvyliktokams vyko rusų kalbos pamoka.  Bendrijos „Mozaika“ atstovė Tatjana Grigorjevna Zagaika išsamiai papasakojo  cerkvės atsiradimo istoriją, pristatė šventovėje esančias ikonas, reliktus,  jų kelią į šventovę. Mokiniai, klausydamiesi pasakojimo autentiška kalba ir pildydami atsakymų lapus, praturtino turimą rusų kalbos žodyną, praplėtė tikybos,  istorijos, dailės dalykų žinias. Pamoka dalyviams patiko, nes suteikė galimybę klausytis autentiškos kalbos, vyko netradicinėje aplinkoje.

 Mokytojų Nijolės Stoškutės ir Ingos Rėklevičiūtės nuomone, nauji potyriai skatina mokinius domėtis gimtojo miesto, šalies aplinka, kultūra, plėsti akiratį ir tobulėti.

____________________________________________________________________________

Balandžio 26 d. centro bendruomenės nariai  dalyvavo pilietinėje akcijoje „Darom  Marijampolė- 2019″.  Akciją inicijavo Mokinių taryba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

     Balandžio mėnesį, belaukdami Velykų, mokiniai kartu su technologijų vyr. mokytoja Aušra Denutiene ir bibliotekininke, lietuvių kalbos vyr. mokytoja Agne Vosyliene mokėsi gaminti šventinę atvirutę Velykoms ir, naudojant natūralius dažus, marginti kiaušinius. Užsiėmimų metu moksleiviai ne tik susipažino su kompozicijos principais, išmoko pasigaminti rankų darbo atvirutę bei pagal lietuvių kalbos reikalavimus taisyklingai užrašyti sveikinimą, bet ir margino kiaušinius natūraliomis priemonėmis – ciberžole, svogūnų lukštais, mėlynuoju kopūstu ir kt., piešė ornamentus su bičių vašku. Balandžio 11-18 dienomis centre vyko mokinių darbų paroda „Šventų Velykų laukime“, kurioje buvo eksponuojami ne tik numarginti kiaušiniai, velykiniai atvirukai, bet ir technologijų pamokų metu velti gaminiai – kepurės, pirštinės, šalikai.

 

_____________________________________________________________________________

 Pranešimas korepetitoriams

_____________________________________________________________________________

     Respublikinio mokinių rašinio arba esė konkurse „Taikos vėliava kviečia kurti grožį“, skirto balandžio 15-ajai-pasaulinei kultūros dienai- paminėti, 11-12 klasių grupėje trečiąją vietą laimėjo III G gimnazijos klasės mokinio Martyno Dabkevičiaus rašinys. Sveikiname laimėtoją. Martyno Dabkevičiaus  lietuvių kalbos mokytoja- Kristina Kučinskienė.

_____________________________________________________________________________

Socialinė akcija

   Kovo 27 ir balandžio 3 dienomis miesto gyventojai ir centro bendruomenės nariai galėjo pasinaudoti kirpėjų paslaugomis nemokamai.

   Akciją savanorystės pagrindais vykdė mūsų centre plataus profilio kirpėjų kursus baigę mokiniai.

____________________________________________________________________________

 

 

_______________________________________________________________________

    Kovo 20 d. minima pasaulinė Žemės diena, astronominis pavasaris. Šiomis dienomis ateina pavasario lygiadienis – dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas visuose Žemės rutulio kampeliuose. Kovo 22 d. –  Pasaulinė vandens diena.

     Vanduo ir žemė – tai gyvybė. Todėl šios dienos minimos greta viena kitos.

     Žemės diena išreiškia viso pasaulio žmonių norą išsaugoti tai, kas visiems mums svarbiausia – švarų orą, vandenį, dirvožemį, gyvąją gamtą.

     Vanduo – mūsų gyvybė, mūsų energija, mūsų sveikata.

Kovo 22 d. centre vyko renginiai, skirti Pasaulinei žemės ir Pasaulinei vandens dienoms paminėti:

  • direktoriaus pavaduotoja ugdymui, chemijos vyresnioji mokytoja Eglė Košubienė organizavo protmūšį, skirtą šioms dienoms paminėti, ir atvirą pamoką „Vandens tyrimas”, kurios metu buvo galima išsitirti savo šulinio vandenį;
  • biologijos mokytoja metodininkė Roma Koncevičienė ir vyresnioji mokytoja Aušrinė Motūzienė organizavo fotografijų konkursą „Žvilgsnis į gamtą”;
  • fizikos mokytoja metodininkė Virginija Sveikatienė parengė stendą „Aš esu atsakingas už savo rožę- žemę….”;
  • visuomenės sveikatos specialistė Irena Saldūnaitė parengė informacinius lankstinukus „Vanduo – gyvybės ir sveikatos šaltinis“, „Nitratai“, „ Auksinės vandens gėrimo taisyklės“.

Žmogus šioje Žemėje gyvena tam, kad paliktų ją gražesnę nei rado atėjęs.

 

_____________________________________________________________________________

ATVIRA KLASĖS VALANDĖLĖ PLANUOK KARJERĄ ATSAKINGAI

 

    Karjera – įvairių socialiai reikšmingų žmogaus vaidmenų seka, susijusi su saviraiška ir individualiu profesiniu tobulėjimu. Tokia seka atspindi asmenybės gyvenimo viziją bei stilių. Karjera apibūdina sėkmingą veiklą, pasisekimą gyvenime. Stichiškai karjerą pasiekti sudėtinga, todėl būtina ją planuoti.
         Vienas pirmųjų karjeros planavimo žingsnių – tai ugdymas karjerai − reikšminga bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo dalis, kurios ugdomasis poveikis besimokantiems išlieka svarbus visą gyvenimą.
            Profesinės karjeros planavimas yra procesas, prasidedantis nuo pat vaikystės ir besitęsiantis visą gyvenimą. Karjeros planavime svarbiausia savęs ir profesijos pažinimas, profesijos pasirinkimas, jų suderinimas.
        Centre ugdymas karjerai 2018 – 2019 mokslo metais sistemingai vykdomas pagal numatytą planą – organizuojami renginiai, susitikimai su Marijampolės kolegijos, Darbo biržos atstovais, kariais savanoriais ir kt., ruošiami įvairūs informaciniai stendai.  Ugdymo karjerai klausimams buvo skirta ir atvira klasės valandėlė PLANUOK KARJERĄ ATSAKINGAI, kurios tikslas- ugdyti mokinių kompetencijas, leidžiančias aktyviai ir sėkmingai planuoti savo karjerą, suvokiant ir įvertinant savo polinkius ir gebėjimus. Ją vedė Centro psichologė Edita Sabaliauskienė ir mokytoja Dalija Valaitienė. Pamokos metu  pristatyti ir aptarti karjeros žingsniai, vyko tiriamojo pobūdžio komandos telkimo žaidimas „Džiovani paslaptis“, mokiniai ruošė ir pristatė vaizdinę medžiagą „Mūsų kraštiečių profesiniai pasirinkimai ir jų nuopelnai“. Atliekant atviros klasės valandėlės refleksiją, pasidžiaugta įdomiomis veiklų sąsajomis, mokinių suinteresuotumu, aktyvumu, geromis emocijomis ir įspūdžiais.

_____________________________________________________________________________

   Kovo 7- ąją Centre buvo paminėta Kovo 11- oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Pavaduotoja E. Sabaliauskienė priminė visiems istorines aplinkybes, pabrėždama, kad Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena – tai 1990 m. kovo 11 d.,kai  Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą, kuriame skelbiama, kad atstatomas 1940 m. svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė. Renginio metu Centro  mokinių iniciatyva buvo surengta viktorina – „Ką aš žinau apie Lietuvą?“. Į IV A gimnazijos klasės mokinio Almanto paruoštus klausimus atsakinėjo ir varžėsi keturios komandos. Pralaimėjusiųjų nebuvo – visoms komandoms buvo įteikti prizai. Renginį vainikavo mokinių sudainuota daina apie Lietuvą „Broluži“.

 

KASP‘as Centre

_____________________________________________________________________________

                 Sausio 11 d. centre ir Pataisos namų skyriuje 8.00 val. pamokos prasidėjo žvakučių uždegimu ir pokalbiu apie 1991 m. sausio 13 d. įvykius. Taip centras prisidėjo prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“ , kuri Lietuvoje vyksta jau dvyliktą kartą.

                 Iniciatyvos simbolis – žvakė, kuri simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę.

                 Šia iniciatyva prisimename 1991 metų sausį, kuomet vienybės ir laisvės siekio vedini  Lietuvos piliečiai pasiekė istorinę pergalę.  Tauta atsilaikė prieš sovietinių okupantų ir vietinių kolaborantų agresiją bei bandymą karine jėga įvykdyti perversmą ir apgynė atkurtos valstybės nepriklausomybę. 

_____________________________________________________________________________

      Adventas – rimties, susikaupimo, o kartu ir džiugaus laukimo metas, kuomet norisi papuošti ne tik eglutes, bet ir širdis. Gruodžio 20 dieną Centro bendruomenė rinkosi į adventinę popietę, kurią vedė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Elena Sabaliauskienė. Ji pradėdama renginį akcentavo, kad adventinė popietė tampa Centro tradicija. Jaukumu ir uždegtų žvakučių šiluma pripildytoje erdvėje šviesią ir pakilią popietės nuotaiką kūrė mokinių atliekama meninė programa – susimąstyti kviečiančios eilės ir atliekamos žiemiškos dainos. Centro direktorius dėkojo bendruomenės nariams už nuveiktus darbus, pasveikino visus su artėjančiomis Šv. Kalėdomis, linkėdamas Kalėdų stebuklų išsipildymo. Popietei pasibaigus niekas neskubėjo išsiskirstyti – prie vaišių stalo dalinosi įspūdžiais, džiaugsmu, linkėjimais ir sveikinimais artėjančios gražiausios metų šventės proga.

_____________________________________________________________________________

„Kalėdų belaukiant“

Miesto kultūros centre vyko kasmetinis renginys „Kalėdų belaukiant“, kuriame miesto mokyklų technologijų mokytojai su mokiniais puošė eglutes pačių gamintais žaislais. Kalėdų eglutę puošė ir žaislus gamino II gimnazijos klasės mokiniai, vadovaujami technologijų mokytojos Aušros Denutienės.

_____________________________________________________________________________

„Meduoliais kvepiančios Kalėdos“

Tradicinis centro renginys   „Meduoliais kvepiančios Kalėdos“ šiemet sukvietė būrį mokinių į Kalėdų dirbtuves. Jose buvo kepami  „kūčiukai“, meduoliniai nameliai ir sausainiai, iškeptas ir papuoštas „Kalėdų miestelis“, kuris buvo eksponuojamas skaitykloje surengtoje kalėdinėje parodoje.

_____________________________________________________________________________

UGDYMO KARJERAI DIENA