Naujienos

   2019 m. liepos 15 d. centre vyko brandos atestatų įteikimo šventė. 2019 m.  centrą baigė 97 abiturientai, iš jų 35 Pataisos namų skyriuje. Brandos atestatai įteikti 68 abiturientams. Džiaugiamės IV C gimnazijos klasės mokiniu Matu Sakalausku, kuris užsienio k. (anglų) egzamino gavo įvertinimą  99 balai, IV A klasės mokiniu Dominyku Šarausku, išlaikiusiais  5 valstybinius egzaminus.

  Centro direktorius Arūnas Kiulkis, direktoriaus pavaduotoja Elena Sabaliauskienė, IV C klasės auklėtoja Virginija Sveikatienė linkėjo abiturientams didelės sėkmės gyvenime, pasitikėjimo savimi, drąsaus skrydžio paskui savo svajonę.

 

Akimirkos iš brandos atestatų įteikimo šventės:


 2019 m. birželio 28 d. II gimnazijos klasės mokiniams Centre buvo įteikti pagrindinio išsilavinimo pažymėjimai. II gimnazijos klasę baigė 13 mokinių Centre ir 13 mokinių Pataisos namų skyriuje. Džiaugiamės mokinių pasiekimais ir linkime geros vasaros. Iki susitikimo rugsėjo 1-ąją!


 Rugsėjo 26 – Europos kalbų diena. Ji grindžiama idėja, kad kiekviena kalba yra žmonijos dvasinio palikimo dalis, o kiekviena kultūra yra neįkainojamas indėlis į pasaulio civilizaciją.  Ši diena tradiciškai minima ir centre. Mokinių užrašytos mintys apie kalbų svarbą buvo publikuojamos parengtuose stenduose centre ir  Pataisos namų skyriuje. Pataisos namų skyriaus mokiniai su dideliu entuziazmu dalyvavo popietėje – konkurse „Kalbos neturi sienų“. Keturios  komandos demonstravo savo žinias, išradingumą, rungtyniavo tarpusavyje. Rusų kalbos vyresnioji mokytoja Nijolė Stoškutė supažindino mokinius su finougrų  kalbų grupei priklausančia komių-permių kalba, kurią ji pramoko vaikystėje gyvendama tremtyje.  Renginio dalyviai klausėsi nesudėtingų minėtos kalbos frazių. Ne kartą popietės metu nuskambėjo mintis, kad mokytis kalbų ne tik įdomu, bet ir labai naudinga.

VOKIEČIŲ KALBOS DIENOS CENTRE WARUM DEUTSCH?

 


Didelis dėmesys Centre skiriamas mokinių ugdymui karjerai, kurios viena iš veiklos krypčių yra profesinis veiklinimas.

Rugsėjo 25 – ąją dieną Centro mokiniams buvo organizuota edukacinė ekskursija, kurios metu jie lankėsi Bijotuose, susidomėję apžiūrėjo Dionizo Poškos žymiuosius Baublius, išklausė gidės įdomių pasakojimų apie Pirmojo kraštotyros muziejaus Žemaitijoje, o taip pat ir visoje Lietuvoje, įkūrimą.

Taip pat ekskursijos metu lankytasi vienintelėje Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje Klaipėdoje, kur mokiniai sužinojo daug informacijos apie jūrų laivavedybą, aplankė kovos su gaisrais, mokymo gelbėtis ir medicininės pagalbos laboratorijas, biblioteką, susipažino su laivo valdymo ypatumais, išbandė laivo vairavimo ir valdymo mechanizmus.

Klaipėdoje lankytasi Kalvininkystės muziejaus dirbtuvėse, kur Dionyzas Varkalis, vienas žymiausių baltiškų papuošalų kūrėjas, supažindino su brangakmenių pasauliu. Edukacinės programos metu mokiniai sužinojo brangakmenių pavadinimus, jų išskirtines savybes. Iš kūrybinių dirbtuvių kiekvienas parsivežė po žalvarinį žiedelį. Ekskursijos pabaigoje aplankyta ištuštėjusi Palanga.

 

Rugsėjo 1-osios akimirkos:

 


 

    Rugpjūčio 25 -29 dienomis biologijos mokytoja metodininkė Romutė Koncevičienė ir vyresnioji anglų kalbos mokytoja Vilma Nečiūnė dalyvavo Suaugusiųjų švietimo įstaigų pedagoginio ir nepedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimo stažuotėje  Taline „ Suaugusiųjų motyvavimas ir inovatyvūs mokymo metodai“, kurią organizavo Lietuvos Suaugusiųjų švietimo asociacija bei Lietuvos užsienio kalbų mokymo centras su Estijos neformaliojo suaugusiųjų švietimo asociacija.

      Stažuotės tikslas – stiprinti pedagoginio ir nepedagoginio suaugusiųjų švietimo įstaigų personalo kompetenciją integraliai taikyti inovatyvių mokymo/si metodų sistemą ir motyvavimo priemones atitinkančias šiuolaikinio mokymosi paradigmą.

 


       

     Birželio 12-16 dienomis SMC anglų k. mokytoja Vilma Nečiūnė dalyvavo Dubline organizuotoje  Tarptautinėje bendradarbiavimo veikloje pagal „Erasmus+“ programą „ Švietimo laisvės atėmimo vietose praeitis, dabartis ir ateitis“. Į teminį seminarą buvo pakviesti suaugusiųjų švietėjai  iš beveik visų Europos sąjungos šalių. Mūsų Centro atstovės dalyvavimą  finansavo Erasmus+ programa.

     Seminaro metu buvo užmegzta vertingų ryšių su kitų Europos Sąjungos šalių suaugusiųjų švietėjais bei ugdymo įstaigomis. Toks bendravimas ir bendradarbiavimas praplės Centro galimybes kurti tarptautiškumo plėtrai palankią aplinką, kelti darbuotojų tarpkultūrinę kompetenciją bei formuoti Centro įvaizdį užsienio kolegų kontekste.

     Užmezgėme ryšius su Norvegijos institucija ir sutarėme dėl kvalifikacijos kėlimo  kursų  organizavimo Centro darbuotojams,  dirbantiems centro Pataisos namų skyriuje, pagal „Erasmus+“ projektą „ Suaugusiųjų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas: kaip palengvinti nuteistųjų mokymąsi“.

 

   


      Centro biologijos mokytoja Aušrinė Motūzienė su III- IV  klasių mokiniais dalyvauja tarptautiniame projekte „Plėšrumo vertinimas naudojant dirbtinius vikšrus ir lapų mėginius“. Projekto  metodiką parengė Prancūzijos mokslininkai. Mokytoja su mokiniais tyrė, kokie plėšrūnai lanko pasirinktą ąžuolą, mokėsi sudaryti konkretaus medžio aplinkos mitybos grandinę, vertinti plėšriųjų paukščių, žinduolių santykius su vikšrais ir medžiais. Projektas suteikė galimybę vesti pamokas netradicinėse erdvėse, pabūti gamtoje, patyrinėti ąžuolus.

     Projekto koordinatorius yra Prancūzijoje Bastien Castagneyrol, Lietuvoje projektą  koordinuoja LMNŠC Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus metodininkė Grėtė Vaičaitytė, konsultuoja Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus vedėjas Almantas Kulbis.

 nuotraukos