Naujienos


BRANDOS ATESTATŲ ĮTEIKIMO ŠVENTĖ CENTRE

     Rugpjūčio 7 d.  48  Centro  abiturientamas  buvo  įteikti  brandos  atestatai. Šventę pradėjo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Elena Sabaliauskienė. Po Lietuvos himno žodis buvo suteiktas abiturientams. Vedantysis Tomas Dilius pažymėjo, jog Centre vyrauja itin malonus bendravimas ir bendradarbiavimas tarp mokinių, mokytojų, administracijos. Dirbta „ranka rankon“. Net ir netikėtai užklupęs didžiulis išbandymas – karantinas – sutelktomis visų pastangomis sėkmingai įveiktas. Nors viskas, ko išmokta, išblėstų iš atminties, širdyse išliks mokytojų entuziazmas, padrąsinimai ir gerumas.
       IV B kl. abiturientas Martynas Dabkevičius atliko dvi dainas, skirdamas jas Centro bendruomenės nariams.
   IV C kl. abiturientė Julija Mykolaitienė perskaitė šiai progai sukurtą samprotavimo rašinį tema „Padėka mokytojams“ ir įteikė jį direktoriui. Po to buvo įteikti atestatai abiturientams. Pirmoji atestatą atsiėmė IV A klasės mokinė Inesa Barzdaitytė, išlaikiusi lietuvių k. ir literatūros bei anglų k. valstybinius egzaminus 100 balų.
         Jau laikančius rankose atestatus abiturientus sveikino Centro direktorius Artūras Kiulkis, pavaduotoja E. Sabaliauskienė, klasių auklėtojos Aušra Denutienė ir Dalija Valaitienė.   

Kur Jūs beeitumėte ir ką bedarytumėte, tegul ant peties angelėlis sėdės,
Ko benorėtumėte ir kas benutiktų, tegul jis viską išspręsti padės.
Kur bekeliautumėte, apie ką besvajotumėte tegul gėrio pradas Jus pirmyn ves…
Ir, kad ir ką Jums kiti besakytų, leiskite širdžiai pasiekti žvaigždes.


 

Mieli Auklėtiniai,

           Šiandien išeisite iš centro nešini Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimais, kad prabėgus vasarai vėl grįžtumėte į mokyklos suolą tęsti mokslo. Grįšite, kad su kiekvienu perskaitytu puslapiu, atlikta užduotimi, išspręstu uždaviniu, priimtu iššūkiu taptumėte labiau išsilavinusiu, labiau apsiskaičiusiu, išmintingesniu, tolerantiškesniu ir labiau atjaučiančiu nei buvote vakar.

Sveikinu Jus baigus Pagrindinio ugdymo programą, linkiu saulėtos ir saugios vasaros!

 

Visus šiltai apkabinu,

II A klasės auklėtoja Vilma Nečiūnė


Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 27 d.  sprendimu Nr. 1-119 Marijampolės jaunimo mokykla prijungiama prie suaugusiųjų mokymo centro. 

Pateikiame prijungimo sąlygų aprašą. 

 


MARIJAMPOLĖS SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYMO CENTRAS KVIEČIA!

 


 

PASKUTINIS SKAMBUTIS

MIELI ABITURIENTAI, GERO SKRYDŽIO !!!

 

Mieli abiturientai,

 

paskutinis skambutis… Kartojasi jis kasmet. Neišvengiamai ateina, kaip pavasaris, liūtis ar triukšmas paukščių lizduose. Ateina kasmet, bet vis kitiems. Būna vienintelis, į nieką nepanašus. Kaip ir šiemet jis išskirtinis, bet tai visai nesumenkina prasmės.

      Paskutinis skambutis – tai simbolinis slenkstis, įsimintina vieno etapo pabaiga ir kito pradžia. Ji asocijuojasi su laisve ir kartu – didesne atsakomybe už savo pasirinkimą ir sprendimus. Tikiu, kad mūsų Centras suteikė Jums ne tik naudingų žinių, bet ir svarbių gyvenimo, bendradarbiavimo, pilietiškumo pamokų, savarankiškos drąsos siekti užsibrėžto tikslo.

      Nuoširdžiai linkiu tolimesniame gyvenimo kelyje pasiekti kuo daugiau laimėjimų, kuo lengviau išspręsti kilusius sunkumus, siekti užsibrėžtų tikslų ir juos sėkmingai įgyvendinti bei, žinoma, džiaugtis kiekviena diena! Sėkmės likusiuose egzaminuose!

      Dėkoju visiems Jūsų kantriems mokytojams, nuolat Jus drąsinusiems, tarusiems geranoriškus žodžius, atsakingai vedusiems į savarankišką gyvenimą!

Arūnas Kiulkis, centro direktorius                                

       Branginkit kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką, stenkitės nesigręžiot atgal, o eiti tvirtu, pasitikinčiu žingsniu pirmyn. Išnaudokite  savo jaunystės, energijos potencialą, nes jaunystė – tai žmogaus pavasaris, sėjos metas, kai beriamos būsimųjų gyvenimo metų sėklos.

       Kuo nuoširdžiausiai linkiu Jums didelės sėkmės laikant egzaminus, renkantis tolesnį kelią, įgyvendinant savo svajones! Tegul šis išbandymas būna sėkmės tramplinu į ateitį!

Elena Sabaliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui   

        Šiandien paskutinis skambutis skamba TAU, MIELAS DVYLIKTOKE… Apsidairyk… Matai? Tavo suolas… Tavo knyga… Tavo mokytojas…
Išeini… Jau išeini… Tu taip laukei šios akimirkos! Laisvas! Laisvas nuo pamokų, nuo namų darbų, nuo draugų! Bet tu išeini… Stovi ant rytdienos slenksčio ir mąstai, ką pasirinkti, kuriuo keliu eiti…
Linkiu, kad būtumėte tikri savo gyvenimo šeimininkai, drąsiai reikštumėte savo mintis, ryžtingai įgyvendintumėte savo svajones, būtumėte geru pavyzdžiu. O juk iš tiesų svarbiausia, kad Jūs būtumėt laimingi, laimingi sutikę gerą draugą, laimingi dirbdami mėgstamą darbą, laimingi gyvendami…

 Dalija Valaitienė,  IV B ir C klasių auklėtoja

Dvyliktokams linkiu gyvenime vadovautis motinos Teresės žodžiais:
Rask laiko mąstymui – tai jėgos šaltinis.
Rask laiko žaidimui – tai jaunystės paslaptis.
Rask laiko mokslui – tai išminties pagrindas.
Rask laiko artimui – tai laimės garantas.
Rask laimės meilei – tai sielos žiedas.
Rask laiko svajonėms – tai dausų sparnai.
Rask laiko juokui – tai gyvenimą lengvinanti daina.
Rask laiko planavimui – tai užtikrins sėkmę pirmiems septyniems dalykams rasti…

Aušra Denutienė, IV A klasės auklėtoja

      Mieli abiturientai, linkiu, kad Jūsų sumanymai būtų sėkmingi, kad nestigtų jėgų pradėtiems darbams užbaigti. Ir visuomet prisiminkite, kad gyvenimui reikia kelti tik vieną tikslą – skleisti šviesą. Tad būkit laimingi ir ryžtingai siekite užsibrėžto tikslo.

 Kristina Kučinskienė, lietuvių k. ir literatūros mokytoja

 

       Netikėkit tais, kurie linkės vien sėkmės. Taip nebūna. Po pergalių bus ir pralaimėjimų ruožas. Ir tada, kai įveiksit nesklandumus, negandas, nepriteklių, įvairiausius priešininkus, galėsit iškėlę galvą sakyti: „Aš stiprus. Aš galiu.“ Tik nelipkit per kitų galvas! Stiprūs taip nedaro! Sėkmės egzaminuose!

 

Violeta Jočionienė, matematikos mokytoja

Jau baigias paskutinė pamoka,
Kurios tema – „Išsiskyrimas“.
Čia telpa nuostabių prisiminimų platuma,
Čia telpa išsakytų žodžių palikimas.

Jau baigias paskutinė pamoka,
Kuri sekundė po sekundės sirpsta laiko kekėj,
širdį skausmingai apkabina ilgesio dukra
O jautrūs atsisveikinimo žodžiai suplasnoja klasėj…

Jau baigias paskutinė pamoka.
Sudėk visus taškus, nusišypsoki draugui!

Ačiū Jums mokytojai!

Malena Tabaraitė, IV A klasės mokinė, Mokinių tarybos pirmininkė

 


 Pasaulinė sveikatos apsaugos organizacija 1987 m. paskelbė gegužės 31-ąją Pasauline diena be tabako. Gegužės 25-31 d. centre skelbiame  „Rūkymui-ne!” savaitę.   Šią savaitę visus rūkančiuosius skatiname bent vieną dieną nerūkyti, su draugais pakalbėti apie rūkymo žalą.

            Vaiko gerovės komisija

 


GRAŽIAUSIO MARGUČIO VIRTUALAUS KONKURSO REZULTATAI:

Nominacijoje labiausiai liaudies menotradicijas ir technologijas atitinkantis margutis:

I vieta – Sandra Baltrukonytė (15 pav.)  
II vieta – Dalė Kučinskienė (17 pav.)
III vieta – Greta Vilčinskaitė (28 pav.)

Nominacijoje inovatyviausias margutis:

I vieta – Milda Sabalienė (3 pav.). Tai tarsi kosminis  auksinis kiaušinis.
II vieta – Malena Tabaraitė (26 pav.). Labai paslaptingas žemės gelmių margutis.
III vieta – Asta Lopėčienė (19 pav.). Labai gražus rašto ir spalvos derinys.

Nominacijoje gražiausia margučių grupė:

I vieta – Agnė Vosylienė (1 pav.)
II vieta – Diana Kazakevičienė (6 pav.)
III vieta – Asta Lopėčienė (20 pav.)

Žiūrovų išrinktas gražiausias margutis – Ėglės Servienės (30 pav.)

 

 


GRAŽIAUSIO MARGUČIO VIRTUALUS KONKURSAS

 

 

 

GRAŽIAUSIO MARGUČIO VIRTUALUS KONKURSAS

           Artėjant šv. Velykoms  prisiminkime ir puoselėkime mūsų tradicijas. Margučių marginimas yra  ypatingas reiškinys kiekvienuose namuose. Šiuo karantino metu jis įgauna  naują prasmę- tai pergalės prieš sunkumus ir  gyvenimo tęstinumo simbolis. 

     Mokinių taryba ir dailės mokytoja Jūratė Preikšienė skelbia gražiausio margučio virtualų konkursą. Konkurse gali dalyvauti visi  bendruomenės nariai.

Siųskite elektroniniu paštu   jjvioleta@gmail.com : 

  1. vieno margučio kokybišką nuotrauką (turi aiškiai matytis raštai ir spalvos);
  2. margučių  grupės nuotrauką (gali būti inde) ;
  3. proceso,  t. y. marginimo, nuotrauką.

Nuotraukas siųskite iki balandžio 11 d. Nuotraukų kiekis neribojamas. Galima dalyvauti ir su viena, ir su keliomis  nuotraukomis.

Margučiai bus vertinami šiose nominacijose:

  1. labiausiai   liaudies  meno tradicijas ir technologijas atitinkantis  margutis;
  2. inovatyvusis (novatoriškiausias) margutis;
  3. gražiausia margučių grupė;
  4. žiūrovų prizas.

 Vertins mokymo centro komisija. Nugalėtojų laukia prizai ir siurprizai. Siųskite tik savo margintų margučių nuotraukas ir balsuokite už gražiausius margučius, kurių nuotraukas matysite centro internetinėje svetainėje. Savo balsą siųskite technologijų mokytojai Aušrai Denutienei per Messenger arba elektroniniu paštu  aura.denutiene@gmail.com.

 

 


 

 

MOKYMO VYKDYMAS NUOTOLINIU BŪDU MARIJAMPOLĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRE

      Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, informuojame, kad nuo š. m. kovo 30 d. pradedamas mokymo vykdymas nuotoliniu būdu.

Ugdymo procesas nuotoliniu būdu organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“.

  1. Mokymo nuotoliniu būdu organizavimas:

       1.1.  Nuotolinio mokymo procesą planuoja ir įgyvendina suaugusiųjų mokymo centro administracija. Su administracija galite susisiekti: telefonu – 8 34352959 (raštinė), el. paštu: smcmari9@gmail.com.

       1.2.  Konsultacijas teikia: dėl elektroninio dienyno MANO DIENYNAS naudojimo informacinių technologijų mokytoja Sidona Rimkuvienė, el. paštas: sidonarim@gmail.com, dėl virtualios aplinkos MOODLE naudojimo informacinių technologijų mokytoja Violeta Jočionienė, el.paštas: jjvioleta@gmail.com.

   1.3. Nuotolinis mokymas vykdomas nuotolinių el. ryšio priemonių pagalba mišria forma susidedančia iš mokymo sinchroniniu (kai mokinys ir mokytojas dirba realiuoju metu) ir asinchroniniu (kai mokinys ir mokytojas dirba skirtingu laiku) būdu.

  1.4. Mokiniai dalyvauja nuotolinėse pamokose pagal pamokų tvarkaraštį, savarankiškai ir sąžiningai atlieka užduotis ir laiku atsiskaito. Nuolat kontaktuoja ir konsultuojasi su dalykų mokytojais.

     1.5. Pamokų laikas skelbiamas Centro svetainėje.

    1.6. Mokymosi užduotys skiriamos el. dienyne, nurodant pamokos temą, pagrindinės informacijos šaltinį, atsiskaitymo būdą ir laikotarpį.

   1.7. Ugdymui(-si) reikalinga medžiaga ir/ar nuoroda į ją įdedama į Moodle aplinką arba el. dienyną.

  1.8. Mokymui(si) nuotoliniu būdu gali būti naudojami įvairūs internetiniai šaltiniai, elektroniniai vadovėliai, garso ir vaizdo medžiaga, užduočių paketai, virtualūs bandymai ir kt. Mokymo medžiaga gali būti ir popierinė (pvz., mokinių turimi vadovėliai, pratybų sąsiuviniai), tačiau užduotys turi būti pateiktos skaitmeninėse aplinkose su nuorodomis.

   1.9. Mokytojai kiekvieną darbo dieną pildo e. dienyną pagal pamokų tvarkaraštį, fiksuoja vertinimus.

                                                                                                  SMC administracija

 


     Minint 30-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo -1990 m. kovo 11-osios- metines centre vyko pilietiškumo pamoka, kurios metu buvo aptarta, kuo svarbi kovo 11-oji kiekvienam lietuviui.  Vykusioje viktorinoje išsiaiškinta, kas geriausiai žino Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo faktus ir aplinkybes. Centro direktorius Arūnas Kiulkis pasidalino tų dienų įvykių atsiminimais. Mokiniai ir mokytojai pamokos metu ne tik rodė savo žinias, bet ir kūrybiškumą – kiekvienas nusipynė trispalvę apyrankę.

 


MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS DIENOS CENTRE

 

       Kovo 6-7 d. d. centre viešėjo Marijampolės kolegijos studijų ir karjeros skyriaus atstovai bei Erasmus programoje dalyvaujanti studentė iš Turkijos.

    Marijampolės kolegijos atstovai vaizdžiai ir įdomiai pristatė savo aukštąją neuniversitetinę mokymo įstaigą, apibūdino 9 šiuo metu vykdomas programas, konkursinio balo sandarą pagal studijų programas, MarKo moksleivių akademijos veiklą.

  Centro mokiniai susidomėję atliko profesinį testą, sužinojo, kokia profesinės veiklos sritis, pagal atlikto testo rezultatus, jiems tinkamiausia.

     Susitikimo dalyviai dalyvavo interaktyviame žaidime, kurio nugalėtojai buvo apdovanoti suvenyrais.

            Centro mokiniai individualiai konsultavosi su Kolegijos atstovais.

 


  

     Neformalaus mokymosi klubas „MES“ kartu su šešiais partneriais iš ES šalių (Nyderlandų,  Švedijos, Slovakijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos ) įgyvendina Erasmus + Strateginių partnerysčių projektą, kurio tikslas – plėtoti suaugusiųjų švietėjų kompetencijas, leidžiančias mokyti suaugusiuosius tvaraus vystymosi principų, sutelkiant dėmesį į mažesnį vartojimą, aktyvesnį judėjimą, sveiką gyvenimo būdą, aktyvų pilietiškumą, fizinę ir psichinę sveikatą bei gyvenimo kokybę. Šiuo tyrimu norime atskleisti suaugusiųjų švietėjų poreikius ir kompetencijas tvarumo srityje, todėl mums labai reikia jūsų pagalbos.

Būtume labai dėkingi, jeigu rastumėte laiko užpildyti klausimyną. Atsakymai į klausimus užims apie 10 minučių Jūsų laiko. Apklausa anoniminė.

http://www.iipc.lv/surv/index.php/394491/lang-lt