Naujienos

     Kovo 3 d. jau antra Marijampolės teritorinės darbo biržos Europos socialinio fondo finansuojamo jaunimo garantijų iniciatyvos pirminės intervencijos projekto „Atrask save“ dalyvių grupė lankėsi Marijampolės suaugusiųjų mokymo centre. Susitikimo metu projekto dalyviams buvo išsamiai pristatytas centras: jo istoriją, priėmimo sąlygas, etosas ir vertybės, puoselėjamos centre, bendradarbiavimo kryptys, vykdomo formalaus, neformalaus, profesinio mokymo specifika, pristatytos centre vykdomos barmenų ir padavėjų programos, kitos teikiamos paslaugos. Projekto dalyviai aplankė mokomąsias patalpas, kirpėjų ir technologijų kabinetus, biblioteką, skaityklą. Į jų klausimus atsakė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Elena Sabaliauskienė. Kovo 10 d. centre lankysis trečia projekto dalyvių grupė.

    Centro mokytoja                                                         Dalija Valaitienė


Gyvenimas – didžiausia vertybė

      Vasario 27 dieną, pirmadienį, Marijampolės SMC vyko savižudybių prevencijai skirtas renginys „Gyvenimas – didžiausia vertybė“. Pasak renginio organizatorės mokytojos V. Šeporaitienės, organizuoti jį paskatino faktas, kad savižudybė, patyčios – bendra Lietuvos problema.  Renginys buvo susietas ir su ugdymo karjerai tikslais.

     Renginio metu kalbėta, kad save menkinti neteisinga, nes nesame menkesni už kitus. SMC psichologė Sonata Babarskienė teigė, kad kiekvieno žmogaus streso atsparumo barjeras yra skirtingas, todėl labai svarbu neįžeisti kito žmogaus jausmų. Renginio metu mokytojai skaitė mokinių, besimokančių centro Pataisos namų skyriuje, laiškus apie tai, kad žmogaus pasaulis yra spalvotas. Po skaitymų buvo susipažinta su vaizdine medžiaga – dokumentiniu filmuku „Nėra kojų,  nėra rankų – nėra problemų“, kuriame pasakojama apie serbų kilmės JAV pilietį Nicholą Jamesą  Vujičičių, jo gyvenimą ir optimizmą. Mokiniai ir mokytojai deklamavo lietuvių poetų eiles apie gyvenimą, jo prasmę.   

      Centro direktorius akcentavo, kad šiandieniniame pasaulyje labai svarbu bendrauti, gebėti išgirsti žmogų, negailėti gerų žodžių. Ir, žinoma, viso renginio akimirkas vainikavo mokytojos palinkėjimai: svajoti ir niekada nepasiduoti bei mokėti apglėbti žmones širdimi.