Galerija

 


      Rugsėjo 26 d. Centre vyko integruota istorijos ir užsienio kalbų  atvira pamoka „Lietuva daugiakalbėje Europoje“, skirta Europos kalbų dienai paminėti. Ji minima kasmet ir vis kitaip. Šiemet ji buvo susieta su Lietuvai labai svarbiu įvykiu – artėjančiu jos valstybingumo šimtmečiu. Pamoką vedė direktoriaus pavaduotoja Elena Sabaliauskienė ir užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė Nijolė Stoškutė. Pavaduotoja pristatė renginio tikslus: turtinti mokinių žodyną istorinėmis sąvokomis užsienio kalbomis, didinti daugiakalbystę ir tarpkultūrinį supratimą, skatinti gilintis ir išsaugoti turtingą Lietuvos istoriją, panaudojant Europos kalbų lingvistines galimybes, stiprinti norą mokytis kalbų įdomiai ir maloniai bendraujant su mokslo draugais.

     Pamokos metu mokiniai anglų, rusų, vokiečių kalbomis trumpai apžvelgė Lietuvos istoriją nuo valstybės susikūrimo iki naujausiųjų laikų (vertimas į lietuvių k. rodomas skaidrėse). Antrojoje pamokos dalyje trys mokytojų ir mokinių komandos  varžėsi lingvistinėje viktorinoje: įvairiomis kalbomis skaitė greitakalbes, mokėsi nustatyti teksto kalbą, ieškojo sakiniuose klaidų, atliko kitas kūrybines užduotis. Buvo apdovanoti viktorinos nugalėtojai.

    Pamokos metu mokiniai tobulino užsienio kalbų įgūdžius, praturtino žodyną istorine tematika ir smagiai dalyvavo intelektualiniame žaidime „Kelionė po Europą“.


 


Nebaigei pagrindinės mokyklos? Neįgijai vidurinio išsilavinimo? Nedelsk!

Ateik pas mus į suaugusiųjų mokymo centrą!

Marijampolės suaugusiųjų mokymo centras kviečia asmenis, turinčius 18 m. ir vyresnius:

  • įgyti pagrindinį išsilavinimą;
  • įgyti vidurinį išsilavinimą;
  • pakartotinai mokytis pasirinktų mokomųjų dalykų;
  • likviduoti dalykų įsiskolinimus;
  • laikyti valstybinės kalbos  ir konstitucijos egzaminus (kitakalbiams).

    Rinktis mūsų mokymo įstaigą verta, nes mes siūlome jums palankias mokymosi sąlygas.

    Galite rinktis mokymosi formas:

  • kasdieninę (rytinę, vakarinę);
  • neakivaizdinę (šeštadieninę);
  • modulinę (turinčius brandos atestatus arba mokymosi pasiekimų pažymėjimus);
  • nuotolinį mokymą (laikinai negalintiems mokytis sudaroma galimybė tęsti mokymą(si) nuotoliniu būdu).

    Mums rūpi kiekvienas, norintis tobulėti, ugdyti save.

Išsamesnė informacija tel. (8-343) 52 959; (8-343) 71190

 Centro administracija


 

    Birželio 21 d. popietę centro mokytojai praleido sveikai ir įdomiai – dalyvavo jau tradicija tapusiu boulingo turnyre. Rezultatyviausi buvo centro direktorius Arūnas Kiulkis, mokytojai Kazimieras Bukota ir Sidona Rimkuvienė. Jie apdovanoti medaliais.

The gallery was not found!

Informacija abiturientams

    Visų tipų brandos egzaminų rezultatus galima sužinoti centre. Neišlaikiusiems lietuvių k. ir literatūros valstybinio brandos egzamino jį perlaikyti galima liepos 7 d. Sūduvos gimnazijoje (egzamino centras). Egzamino pradžia 9.00 val. Kandidatai pagrindinės sesijos apeliacjas centro direktoriui gali pateikti per tris darbo dienas, pakartotinės sesijos – per vieną darbo dieną po to kai buvo paskelbti dalyko brandos egzamino rezultatai. Pakartotinės sesijos rezultatai arba apeliacijų nagrinėjimas bus baigtas iki prašymų į aukštąsias mokyklas pateikimo pabaigos. Kandidatams leidžiama susipažinti su darbais dalyvaujant centro atstovui. Į brandos atestatus įrašomi tik išlaikytų brandos egzaminų rezultatai.


   Birželio 14 dieną marijampoliečiai prie paminklo tremtiniams geležinkelio stoties perone paminėjo Gedulo ir Vilties dieną. Minėjimas buvo pradėtas literatūrine-muzikine kompozicija “Sušildyk įšalą atminimu”. Iš tiesų  Gedulo ir Vilties diena kasmet budina mūsų atmintį, neleidžia pamiršti sovietų nusikaltimų, įvykdytų Lietuvoje 1941 metų birželio 14-15 dienomis. Tad šiemet, kaip ir kasmet, miesto renginyje dalyvavę mūsų Centro bendruomenės atstovai padėjo gėlių ir degančias žvakeles prie paminklo, menančio iš Marijampolės traukinių stoties gyvuliniais vagonais į tremtį išvežtus ir negrįžusius aplinkinių vietovių žmones. Džiugu, kad  ir kai kurie mūsų centro mokiniai nelieka abejingi skaudiems savo tautos istoriniams įvykiams, aktyviai dalyvauja pilietinėse akcijose. III A gimnazijos klasės mokinė Paulina Kondrackaitė, jaunoji šaulė, kartu su savo organizacijos atstovais ėjo garbės sargybą prie paminklo tremtiniams.


    Gegužės 25 d. 9.00 val. centro abiturientams nuskambės paskutinis skambutis.
Kviečiame visus dalyvauti.

    Rodos, dangus atsivėrė
    Šitiek šviesos ir vilties.
    Eikite, žmonės, į gėrį
    Semkit žvaigždes iš nakties…
    Mielieji, gautas žinias nepaslėpkite, lai jos Jus ves į svajones, tikslus, ateitį.

Centro direktorius Arūnas Kiulkis


Edukacinė – pažintinė ekskursija į Kauną

  Liaudies patarlė sako: “Ką išmoksi – ant pečių nenešiosi“. Pasinaudoję šia senolių išmintimi  išvykome į pažintinę ekskursiją, pasiryžę praturtinti savo žinių bagažą bei papramogauti. Apsilankę Lietuvos aviacijos muziejuje Kaune sužinojome daug įdomaus apie Lietuvos karo ir civilinę aviaciją, galėjome pasididžiuoti savo kraštiečių Antano Gustaičio ir Rimanto Stankevičiaus pasiekimais aviacijos srityje. Maironio lietuvių literatūros muziejuje dalyvavome edukaciniame renginyje „Literatūra trumpai ir žaismingai“, apžiūrėjome ir paties didžiojo Lietuvos dainiaus namą, kuriame išsaugoti jam priklausę baldai, paveikslai bei kiti autentiški daiktai. Tačiau daugiausia džiaugsmo patyrėme kavinėje „Virtuali realybė“, kur IKT dėka galėjome ir pasinerti į vandenyno gelmes, ir susirungti bokso ringe, ir su vėjeliu prašvilpti kalnuota slidžių trasa, ir nugalėti aukščio baimę, ir atlikti daugybę kitokių užduočių. Buvo linksma ne tik tiems, kurie jas atliko, bet ir žiūrovams, regint, kaip virtuali realybė veikia žaidžiantį. Netradicinės pamokos netradicinėje aplinkoje sudomina net ir tuos, kuriuos šiaip jau sunku sudominti, todėl nusivylusių kelione tikrai nebuvo.

Ekskursijos organizatorės:

geografijos mokytoja metodininkė Rima Jančiauskienė                                                                                                               direktoriaus pavaduotoja ugdymui Eglė Košubienė                                                                                                                       lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Kristina Kučinskienė