Galerija

   

     Minėdami Tarptautinę tolerancijos dieną, centro  mokytojai vedė integruotą istorijos, dorinio ugdymo, muzikos ir dailės pamoką, kurioje pirmiausia buvo išaiškinta žodžio „tolerancija“ reikšmė, aptarta, ar mes iš tiesų gyvename tolerantiškoje visuomenėje minint pavyzdžius, susijusius su netolerancija, priešiškumu kitam, kitokiam.  Buvo aptariami ir istoriniai įvykiai, susiję su tolerancija ir netolerancija kitai tautai, religijai ar rasei, taip pat tolerancija ir netolerancija muzikai ir tam tikroms jos formoms. Mokiniai citavo žymių žmonių mintis apie toleranciją. Buvo demonstruojamas ir po to aptariamas trumpas filmukas „Socialinis eksperimentas“.

   Šios tolerancijos dienos simbolis – rankos, akcentuojančios, jog visų rankos yra skirtingos, kad jomis pasaulyje daromi geri ir blogi darbai, kad rankos sukuria ir sugriauna. Baigiantis pamokai visi dalyviai buvo pakviesti sudaryti rankų kompoziciją.


      Lapkričio 9 dieną gamtos mokslų ir technologijų metodinės grupės mokytojai visą centro bendruomenę pakvietė dalyvauti ,,Pyragų dienoje“.

„Pyragų diena“ – tai saldi aukojimo tradicija, kurią organizuoja TV3 ir SEB bankas. Todėl tai buvo puiki proga surengti jaukią šventę visai centro bendruomenei, pabendrauti ir atlikti labai prasmingą darbą – surinktas lėšas paaukoti. Buvo surinkta 82 eurai, kuriuos paaukojome IVA gimnazijos klasės mokiniui.

Dar kartą visiems nuoširdžiai dėkojame už gerumą.

Gamtos mokslų ir technologijų mokytojų metodinė grupė         


KODĖL VERTA MOKYTIS VOKIEČIŲ KALBOS CENTRE ?


  Spalio 25 dieną centre vyks viktorina skirta LR Konstitucijos 25 metų jubiliejui paminėti.

Kviečiame visus dalyvauti.