Galerija


   

Marijampolės teritorinė darbo birža šiais mokslo metais ir toliau tęsia Europos socialinio fondo finansuojamo jaunimo garantijų iniciatyvos pirminės intervencijos projektą „Atrask save“, kuriame aktyviai dalyvauja ir Marijampolės suaugusiųjų mokymo centras.

Nauja šiame projekte dalyvaujančių asmenų grupė sausio 18 d. lankėsi Marijampolės suaugusiųjų mokymo centre, kur centro mokytoja, Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisijos narė Dalija Valaitienė išsamiai pristatė centrą: jo istoriją, priėmimo sąlygas, misiją, viziją, vertybes, puoselėjamas centre, bendradarbiavimo kryptis, kitas teikiamas paslaugas.

Su centre vykdomo formalaus, neformalaus, profesinio mokymo specifika projekto dalyvius supažindino profesinio mokymo organizatorė Asta Paliokienė. Centro technologijų mokytoja Aušra Denutienė pristatė vykdomas barmenų ir padavėjų programas, vaizdžiai video medžiaga pademonstravo jų praktinę veiklą.

Svečiai aplankė mokomąsias patalpas, kirpėjų ir technologijų kabinetus, biblioteką, skaityklą. Į jų klausimus atsakė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Elena Sabaliauskienė. Ateityje centre lankysis ir daugiau projekto naujų grupių dalyvių.


    Centre sausio 8-12 d. įvyko prevencinė akcija prieš rūkymą „Nepradėk – laimėsi, mesk – nugalėsi“. Jos tikslas – ne tik priminti neigiamą tabako dūmų poveikį žmogaus organizmui, bet ir paraginti rūkančiuosius atsisakyti šio žalingo įpročio, tausoti savo ir savo artimųjų sveikatą. Siekiant užkirsti kelią šiam ir kitiems žalingiems įpročiams klasių valandėlių metu, etikos pamokose vyko pokalbiai bei diskusijos, mokiniai piešė plakatus ir surengė jų ekspoziciją, o sausio 12 d. Centre buvo organizuotas susitikimas su Marijampolės savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro specialiste Aušra Ralyte. Susitikimas neprailgo ir abejingų tikrai nebuvo, nes lektorė išradingai ir įdomiai, įtraukdama visus susirinkusiuosius į įdomią diskusiją, primygtinai nepiršdama savo nuomonės, mokėjo įtikinti, kad rūkymas, narkotikai, alkoholis veda į pražūtį. Kalbėta ir apie sveiką gyvenseną, ir apie sporto naudą žmogui. Paliesta ir skaudi savižudybių tema, prieita prie bendros išvados, kad savižudybė – ne išeitis. O užsiėmimo pabaigoje gerb. Aušra pasidalino savo asmeniniais išgyvenimais ir palinkėjo siekti svajonių ir užsibrėžtų tikslų, net jei kelias jų link ir nebus lengvas.


     Sausio 12 d. 8.00 val. centre ir centro Pataisos namų skyriuje pamokos prasidėjo pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“. Prisiminėme 1991 metų sausį, kuomet vienybės ir laisvės siekio vedini Lietuvos piliečiai pasiekė istorinę pergalę. Tauta atsilaikė prieš sovietinių okupantų ir vietinių kolaborantų agresiją bei bandymą karine jėga įvykdyti perversmą ir apgynė atkurtos valstybės nepriklausomybę.

      Ant langų buvo uždegtos žvakės, jos yra šios iniciatyvos simbolis, simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę. 

 


SUSIMĄSTYKIME – AR VERTA PALEISTI SAVO GYVENIMĄ DŪMŲ KAMUOLIU?

    Sausio 8-12 d.  Centre vykdoma prevencinė akcija prieš rūkymą „Nepradėk – laimėsi, mesk – nugalėsi“. Jos tikslas – atkreipti rūkančiųjų mokinių dėmesį, kad priklausomybė nuo tabako yra liga, priminti, kokią žalą rūkančiųjų ir nerūkančiųjų sveikatai kelia rūkymas, paraginti juos atsisakyti šio žalingo įpročio, savo ir savo artimųjų sveikatos labui, paskatinti mokinius nepradėti rūkyti, saugoti  bei  branginti  savo  sveikatą. 

    Rūkymas – nemažos dalies mokinių problema: rūkyti ar ne, ar tai tikrai taip kenksminga, kaip teigiama, o kodėl suaugę ir mūsų artimieji rūko? – tai dažnos mokinių diskusijų temos. Paskatinti atsisakyti rūkymo ir atsakyti į klausimus ir siekiama šios inicijuotos prevencinės akcijos metu, nes rūkyti nėra nei madinga, nei sveika. Lietuvos Respublikos sveikatos ministerijos duomenimis, „Tabako vartojimas lemia 25 proc. širdies ir kraujagyslių ligų, 30 proc. vėžio, 75 proc. kvėpavimo sistemos ligų ir yra laikomas svarbiausiu šalintinu šių ligų rizikos faktoriumi. Nuo rūkymo sukeltų ligų Lietuvoje kasmet prieš laiką miršta daugiau kaip 7000 gyventojų, kas sudaro 20 proc. bendrojo mirtingumo. Kasmet nuo rūkymo sukeltų ligų miršta 4,9 milijonai pasaulio gyventojų. Prognozuojama, jog per sekančius 25 metus šis skaičius turėtų išaugti iki 10 milijonų. Lietuvoje dėl rūkymo kasmet netenkama per 7000 gyvybių. Pernai Lietuvoje bandė mesti rūkyti net 47 proc. rūkančiųjų. Lietuvoje, 9 iš 10 rūkančiųjų, rūkyti meta vien savo valios pastangomis”.

     Rūkymo priklausomybė jaunimo tarpe yra paplitusi. Sakytume netiesą, kad šios problemos nėra mūsų Centre. Gaila, kad jauni žmonės netausoja savo sveikatos ir dar paragina bendraamžius. Tuo tikslu organizuojamos paskaitos, akcijos, biologijos, etikos pamokos, klasės valandėlės sveikos gyvensenos temomis, kad bent kiek padėtų sumažinti ar net ir atsisakyti cigaretės dūmo.

    Akciją „Nepradėk – laimėsi, mesk – nugalėsi“ organizuoja Vaiko gerovės komisija.


 

Geros pradžios, naujos energijos,

Nuoširdžių šypsenų, drąsių svajonių,

Svarbių laimėjimų, genialių idėjų,

Atvirumo viskam, kas nauja.

Linksmų Šv. Kalėdų ir sėkmingų 2018-ųjų.

Centro bendruomenę sveikina informacinių technologijų mokytojos ir mokiniai.


     Gruodžio 21 dieną Marijampolės kultūros centre buvo atidaryta tradicinė kalėdinių eglučių paroda „Kalėdų belaukiant“, kurioje dalyvavo visų savivaldybės švietimo įstaigų atstovai. Mūsų centrui atstovavo technologijų mokytoja Aušra Denutienė ir 8 klasės mokiniai Sandra  Gudeliauskienė ir Robertas Balsevičius. Jie papuošė eglutę per technologijų pamokas pagamintais žaisliukais. Savivaldybės mokinių ir mokytojų papuoštos eglutės džiugins Marijampolės kultūros centro lankytojus visą kalėdinį laikotarpį. 


ADVENTINĖ POPIETĖ CENTRE

 

Paimsiu keturias žvakes,

Už meilę melsiuos, už Tave,

Tebus tai lyg išpažintis,

Tyli, bevardė ir karti.

(Rita Mockeliūnienė)

      Advento laikas tirpsta kaip žvakė. Adventas – tai metas, kad šiluma užplūsta mūsų širdis. Tai reiškia, kad Kūčios ir Kalėdos jau čia pat, o laukiami Naujieji metai irgi ne už kalnų. Ta proga Centro bendruomenė saksofonu atliekamos muzikos mokytojo Ginto Kraptavičiaus lyriškos melodijos „Jausmai“ („Feelings“) buvo pakviesta į Adventinę popietę. Joje švente alsuojančią, jaukią ir džiaugsmingą nuotaiką kūrė ir mokiniai, ir mokytojai: buvo deklamuojamos eilės, giedamos giesmės L. Koeno „Aleliuja“, tradicinė populiarioji „Tyli naktis, šventa naktis“, aptariamos jų atsiradimo istorijos, apibendrinti besibaigiantys metai.

       Popietės dalyviai dėkojo vieni kitiems už buvimą kartu, linkėjo, kad šiltas šventų Kalėdų prisilietimas taurintų visų širdis, pripildytų jas džiaugsmo, gerumo, vilties, kad 2018-ieji atneštų džiugių ir prasmingų akimirkų, jaunatviško veržlumo.

      Adventinę popietę rengė neformalaus ugdymo „Tradicijos ir papročiai istorijos raidoje“ grupė bei Mokinių taryba.