Galerija


     Vasario 27 dieną Marijampolės kolegijoje vyko atvirų durų diena STUDENTAS: DEMO VERSIJA“. Apsilankiusiems buvo suteikta galimybė vieną dieną pabūti studentais, dalyvauti paskaitose, susipažinti su studentų gyvenimo bendrabutyje sąlygomis, apžiūrėti sporto salę ir kitas šios mokymo įstaigos patalpas. Renginyje dalyvavo ir 4 Centro mokiniai: Sandra Gudelevičienė, Robertas Balsevičius, Almantas Kulboka, Jolanta Grigienė. Jolantą ir Sandrą domina socialinės pedagogikos studijos, tad jos dalyvavo šios srities studentams skirtoje paskaitoje, jos metu mokėsi gestų kalbos. Almantas ir Robertas lankėsi Teisės fakultete, įgijo žinių apie teisės studijas, bendravo su Marijampolės vyriausiuoju prokuroru A. Žukausku. Renginys mokinius ne tik praturtino žiniomis, bet ir sužadino svajones apie ateitį, būsimą karjerą.

Atvitų durų diena Marijampolės kolegijoje


     Vasario 16-oji – ypatinga Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio paminėjimo diena. Šią sukaktį centro bendruomenė paminėjo kartu su miesto visuomene, įsijungdama į bendruomeninę akciją „Varpo aidas-šimtmečio atgarsiai“.

      Vasario 16 d. 13.00 val. centro atstovai dalyvavo J. Basanavičiaus aikštėje kabinant centro bendruomenę simbolizuojantį varpą su vardiniu užrašu ant specialiai sukurtos konstrukcijos. Tokių varpų  buvo pakabinta 100. Taip papuošėme J. Basanavičiaus aikštę bei pasveikinome Lietuvą.

     Tegul simbolinis varpų skambėjimas, – kalbėjo merė Irena Lunskienė, – ne tik švenčių metu, bet ir kasdien, bus gražus akcentas, įrodantis, kad varpas, kaip ir laikas, gali būti miesto istorijos, šiandienos ir ateities bendruomenių jungtis.“


 

         Vasario 14-ąją Centro bendruomenės nariai gausiai susirinko į popietę „Skambanti Lietuva“, skirtą 100-osioms Lietuvos valstybės atkūrimo metinėms. Renginio metu apžvelgta Lietuvos istorija nuo valstybės sukūrimo iki mūsų dienų. Ypatingas dėmesys skirtas valstybės įkūrėjo Mindaugo asmenybei: pademonstruotas Vilniaus akademinio dramos teatro spektaklio „Mindaugas“ epizodas, kaip Mindaugas „lipdo“ Lietuvą, akcentuota Mindaugo svajonė išgirsti Lietuvą skambant pasaulyje. Skaitovai mokiniai skaidrėse pristatė pačias „skambiausias“ Lietuvos istorijoje  datas, pabrėždami, kad mūsų  laikmečio žmonėms pati svarbiausia -1918 metų vasario 16-oji, kai Lietuva paskelbė pasauliui atkurianti valstybę. Renginio metu buvo perskaitytas Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Aktas, sugiedotas Lietuvos himnas. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Elena Sabaliauskienė papasakojo jaudinančių istorijų iš Nepriklausomybės Akto signatarų gyvenimo, liudijančių jų meilę Tėvynei. Antroje renginio dalyje dalyviai turėjo progą patys „nulipdyti“ Lietuvą, kalbėta apie lietuvius, garsinančius Lietuvos vardą pasaulyje, apie pasaulinę šlovę pelniusius marijampoliečius ir Lietuvoje žinomus centro mokinius. Popietė užbaigta sveikinimais Lietuvai gražaus jubiliejaus proga, kuriuos rašė visa centro bendruomenė, dalyvavusi projekte „Mano sveikinimas Lietuvai 100-mečio proga“.

       Popietę „Skambanti Lietuva“, skirtą  Lietuvos valstybės atkūrimo 100-osioms metinėms paminėti, rengė Mokinių taryba ir neformalaus ugdymo „Tradicijos ir papročiai istorijos raidoje“ mokinių grupė.


ŠALIES BESIMOKANČIŲJŲ SUAUGUSIŲJŲ PAŠTO ŽENKLO KONKURSO „LIETUVOS VALSTYBĖS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMUI – 100“ DALYVIŲ APDOVANOJIMAS


MOKINIŲ APDOVANOJIMAI


    Vasario 14 d. (trečiadienį) 10.30 val. centre vyks popietė, skirta valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti. Kviečiame visus dalyvauti.

Mokinių taryba


      2018 m. vasario 6 d. Rygiškių Jono gimnazijoje vyko LMS Marijampolės mokinių savivaldų informavimo centro organizuota Laiko kapsulės perdavimo ceremonija „Dovanoju Lietuvai“, kurioje dalyvavo centro atstovai: III A klasės mokiniai Jolanta Grigienė, Almantas Kulboka ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Elena Sabaliauskienė. Mokiniai perskaitė centro bendruomenės linkėjimus Lietuvai valstybės atkūrimo 100-mečio proga. Visų švietimo institucijų linkėjimai Lietuvai ir ateities kartoms buvo sudėti į Laiko kapsulę ir bus perskaityti po 100 m. Laiko kapsulė su marijampoliečių linkėjimais perduota Lazdijų rajono savivaldybių mokykloms ir toliau tęs kelią po Lietuvą.


PROJEKTO ATRASK SAVE DALYVĖS PRAKTIKOJE CENTRE

                        Po Jaunimo užimtumo iniciatyvos ir Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo pirminės intervencijos pr0jekto ATRASK SAVE dalyvių lankymosi centre jau antra 3 merginų grupelė atlieka 10 dienų praktiką centre veikiančioje plataus profilio kirpėjų kirpykloje. 


                Karjeros diena


      Marijampolės suaugusiųjų mokymo centro bendruomenės narių linkėjimai Lietuvai Valstybės atkūrimo šimtmečio proga


PROJEKTAS „ATRASK SAVE“ VĖL CENTRE

       Vasario 1 d. Centre vėl lankėsi nauja, itin gausi Jaunimo užimtumo iniciatyvos ir Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo pirminės intervencijos projekto ATRASK SAVE dalyvių grupė. Dalyviams išsamiai buvo pristatytas centras, teikiamos paslaugo.

        Projekto dalyviai aplankė mokomąsias patalpas. Keletas dalyvių pasinaudojo centre veikiančios kirpyklos, kur šiuo metu praktiką atlieka plataus profilio kirpėjų grupė, paslaugomis.


     Siekdami paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, Lietuvos moksleivių sąjunga paskelbė Laiko kapsulės idėją. Laiko kapsulė – talpa, kurioje tam tikrą laiko tarpą bus saugomos nuotraukos su mokyklų palinkėjimais ateities kartoms. Laiko kapsulė keliaus 5 mėnesius per 34 Lietuvos miestus. Marijampolės savivaldybė ją perims iš Vilkaviškio ir perduos Lazdijams.

      Laiko kapsulės perdavimo ceremonija vyks Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijose 2018 m. vasario 6 d. 14.00 val. Ceremonijoje dalyvaus ir mūsų Centro atstovai.

Mūsų palinkėjimai ir nuotrauka su centro bendruomenės atstovais ateities kartoms.

    „O kas gi tu esi, Tėvyne, jei ne mes (…)?“ – viename savo eilėraštyje yra pasakęs poetas Justinas Marcinkevičius, todėl mūsų kolektyvo linkėjimas Lietuvos valstybės 100 metų jubiliejaus proga skiriamas Lietuvos žmonėms. Mielieji, nerastume geresnio palinkėjimo už tą, kurį prieš 110 metų į „Tautišką giesmę“ įdėjo Vincas Kudirka. Tarkime, giedokime savo himną ne tik lūpomis, bet ir širdimi, šventai vykdykime jo priesakus, ir Lietuva bus tokia valstybė, kokia didžiuosimės patys ir visas pasaulis.

Marijampolės suaugusiųjų mokymo centro bendruomenė

Centro atstovai renginio metu perskaitys palinkėjimus ir nuotrauką įdės į Laiko kapsulę.