Galerija

     Kovo 3 d. jau antra Marijampolės teritorinės darbo biržos Europos socialinio fondo finansuojamo jaunimo garantijų iniciatyvos pirminės intervencijos projekto „Atrask save“ dalyvių grupė lankėsi Marijampolės suaugusiųjų mokymo centre. Susitikimo metu projekto dalyviams buvo išsamiai pristatytas centras: jo istoriją, priėmimo sąlygas, etosas ir vertybės, puoselėjamos centre, bendradarbiavimo kryptys, vykdomo formalaus, neformalaus, profesinio mokymo specifika, pristatytos centre vykdomos barmenų ir padavėjų programos, kitos teikiamos paslaugos. Projekto dalyviai aplankė mokomąsias patalpas, kirpėjų ir technologijų kabinetus, biblioteką, skaityklą. Į jų klausimus atsakė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Elena Sabaliauskienė. Kovo 10 d. centre lankysis trečia projekto dalyvių grupė.

    Centro mokytoja                                                         Dalija Valaitienė


Gyvenimas – didžiausia vertybė

      Vasario 27 dieną, pirmadienį, Marijampolės SMC vyko savižudybių prevencijai skirtas renginys „Gyvenimas – didžiausia vertybė“. Pasak renginio organizatorės mokytojos V. Šeporaitienės, organizuoti jį paskatino faktas, kad savižudybė, patyčios – bendra Lietuvos problema.  Renginys buvo susietas ir su ugdymo karjerai tikslais.

     Renginio metu kalbėta, kad save menkinti neteisinga, nes nesame menkesni už kitus. SMC psichologė Sonata Babarskienė teigė, kad kiekvieno žmogaus streso atsparumo barjeras yra skirtingas, todėl labai svarbu neįžeisti kito žmogaus jausmų. Renginio metu mokytojai skaitė mokinių, besimokančių centro Pataisos namų skyriuje, laiškus apie tai, kad žmogaus pasaulis yra spalvotas. Po skaitymų buvo susipažinta su vaizdine medžiaga – dokumentiniu filmuku „Nėra kojų,  nėra rankų – nėra problemų“, kuriame pasakojama apie serbų kilmės JAV pilietį Nicholą Jamesą  Vujičičių, jo gyvenimą ir optimizmą. Mokiniai ir mokytojai deklamavo lietuvių poetų eiles apie gyvenimą, jo prasmę.   

      Centro direktorius akcentavo, kad šiandieniniame pasaulyje labai svarbu bendrauti, gebėti išgirsti žmogų, negailėti gerų žodžių. Ir, žinoma, viso renginio akimirkas vainikavo mokytojos palinkėjimai: svajoti ir niekada nepasiduoti bei mokėti apglėbti žmones širdimi.


 

 

 

   Mokiniai besimokantys informacinių technologijų padedami IT mokytojų kūrė Kalėdinius atvirukus. Jie buvo eksponuojami centro III aukšte ir PN skytiuje

 

 


 

 

Lietuvių kalbos pamoka 

     Lapkričio 20-26 dienos Lietuvos suaugusiųjų mokymo centruose pažymėtos kaip aštuonioliktoji metodinė suaugusiųjų mokymosi savaitė, centre kartu vyko metodinė “atvirų durų” savaitė. Šios savaitės metu mokytojai vedė atviras pamokas. Viena jų – “Maironiui 155”, skirtas paminėti 155 -osioms poeto gimimo metinėms. “Maironis – tėvynės meilės dainius” – taip literatūros vadovėliuose bei įvairiuose literatūrologų veikaluose apibūdinamas poetas. Iš tiesų visi užaugome su jo dainomis “Kur bėga Šešupė”, “Lietuva brangi” ir kitomis, alsuojančiomis meile Tėvynei, ir turime pripažinti, kad poetas  nusipelno šio garbingo vardo. Tačiau pamokos tikslas buvo atskleisti daugeliui mažai žinomą Maironio asmenybės pusę. III gimnazijos klasės mokinių skaitomos eilės, literatūrologų atsiliepimai, amžininkų prisiminimai atskleidė skausmingus individualius Maironio išgyvenimus, leido pažinti poetą kaip žmogų, kuriam nesvetimi meilės, nusivylimo, sielvarto jausmai.

     Pamoką ypač pagyvino filmuota medžiaga “Klausimėlis”, kur vedėjai kalbino mokytojus bei kitus centro bendruomenės narius, ką jie žino apie Maironį. Džiugu, kad daugelis teisingai atsakė į klausimus, žinojo tikrąją poeto pavardę, mokėjo jo eilėraščių ir dainų-tokiu būdu bendruomenės nariai išreiškė pagarbą žymiam tautos poetui, meilės Tėvynei puoselėtojui.

 


Matematikos ir informacinių technologijų metodinė grupė inicijavo mokinių piešinių konkursą, skirtą suaugusiųjų savaitei paminėti. Mokinių piešiniai buvo publikuojami centre ir pataisos namų skyriuje.