Galerija

     Kovo 3 d. jau antra Marijampolės teritorinės darbo biržos Europos socialinio fondo finansuojamo jaunimo garantijų iniciatyvos pirminės intervencijos projekto „Atrask save“ dalyvių grupė lankėsi Marijampolės suaugusiųjų mokymo centre. Susitikimo metu projekto dalyviams buvo išsamiai pristatytas centras: jo istoriją, priėmimo sąlygas, etosas ir vertybės, puoselėjamos centre, bendradarbiavimo kryptys, vykdomo formalaus, neformalaus, profesinio mokymo specifika, pristatytos centre vykdomos barmenų ir padavėjų programos, kitos teikiamos paslaugos. Projekto dalyviai aplankė mokomąsias patalpas, kirpėjų ir technologijų kabinetus, biblioteką, skaityklą. Į jų klausimus atsakė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Elena Sabaliauskienė. Kovo 10 d. centre lankysis trečia projekto dalyvių grupė.

    Centro mokytoja                                                         Dalija Valaitienė


Gyvenimas – didžiausia vertybė

      Vasario 27 dieną, pirmadienį, Marijampolės SMC vyko savižudybių prevencijai skirtas renginys „Gyvenimas – didžiausia vertybė“. Pasak renginio organizatorės mokytojos V. Šeporaitienės, organizuoti jį paskatino faktas, kad savižudybė, patyčios – bendra Lietuvos problema.  Renginys buvo susietas ir su ugdymo karjerai tikslais.

     Renginio metu kalbėta, kad save menkinti neteisinga, nes nesame menkesni už kitus. SMC psichologė Sonata Babarskienė teigė, kad kiekvieno žmogaus streso atsparumo barjeras yra skirtingas, todėl labai svarbu neįžeisti kito žmogaus jausmų. Renginio metu mokytojai skaitė mokinių, besimokančių centro Pataisos namų skyriuje, laiškus apie tai, kad žmogaus pasaulis yra spalvotas. Po skaitymų buvo susipažinta su vaizdine medžiaga – dokumentiniu filmuku „Nėra kojų,  nėra rankų – nėra problemų“, kuriame pasakojama apie serbų kilmės JAV pilietį Nicholą Jamesą  Vujičičių, jo gyvenimą ir optimizmą. Mokiniai ir mokytojai deklamavo lietuvių poetų eiles apie gyvenimą, jo prasmę.   

      Centro direktorius akcentavo, kad šiandieniniame pasaulyje labai svarbu bendrauti, gebėti išgirsti žmogų, negailėti gerų žodžių. Ir, žinoma, viso renginio akimirkas vainikavo mokytojos palinkėjimai: svajoti ir niekada nepasiduoti bei mokėti apglėbti žmones širdimi.


 

 

   Mokiniai besimokantys informacinių technologijų padedami IT mokytojų kūrė Kalėdinius atvirukus. Jie buvo eksponuojami centro III aukšte ir PN skytiuje

 

 


 

      Kiekviena mokykla susikuria savas tradicijas. Mūsų centre tradiciniu tapo renginys „Meduoliais kvepiančios Kalėdos“, todėl gruodžio 14 dieną centro patalpose, kaip ir pernai, ir užpernai, pakvipo meduoliais. Juos kepė ir mokiniai, ir mokytojos. Bendra veikla visus suartino, suteikė ne vieną malonią akimirką, paskleidė kalėdinę nuotaiką, o tos veiklos rezultatas – meduolinis Kalėdų miestelis, kuris surado sau vietą centro skaitykloje ir džiugino visus apsilankiusius. Buvo ir malonu akiai, ir skanu, nes savaitės pabaigoje „miestelis“ buvo suvalgytas, meduoliukais  pavaišinti adventinės popietės dalyviai

 

 

 


Ekskursija

     

     Žmogus turi pažinti savo gimtąjį kraštą, žinoti jo istoriją ne tik iš vadovėlių – tam pasitarnauja pažintinės ekskursijos. Taigi lapkričio 28 dieną, siekdami praplėsti savo akiratį, o kartu ir patirti teigiamų emocijų, aplankėme Griškabūdį, mažą Suvalkijos regiono miestelį, kuris labai svarbus mūsų šalies kultūrai – iš šio krašto, netoli esančio Rygiškių kaimo, kilęs lietuvių literatūrinės kalbos tėvas Jonas Jablonskis. Ekskursijos metu aplankėme didžiausią istorinę Griškabūdžio įžymybę – medinę Kristaus Atsimainymo bažnyčią, pastatytą dar 1792 – 1796 metais. Apžiūrėdami ją galėjome gyvai susipažinti su architektūros stiliais – bažnyčia turi baroko ir klasicizmo bruožų. Gėrėjomės neobaroko formų altoriais, Šventosios Trejybės paveikslu, kurių autoriai yra italų meistrai. Sužinojome, kad ši bažnyčia ir jos varpinė susijusi ir su knygnešystės istorija Griškabūdyje. Aplankėme Zyplių dvarą, sužinojome jo atsiradimo istoriją, kas ir kokie buvo jo šeimininkai, kaip laikui bėgant dvaras keitėsi. Neišdildomą įspūdį paliko susitikimas su tautodailininku Vidu Cikana – jis dvaro meno dirbinių galerijoje supažindino mus su savo meno kūriniais. Alkį numalšinome Lietuvos didikų virtuvės paveldą puoselėjančiame restorane “Kuchmistrai”. Taigi, ši ekskursijos dalis tarsi leido mums atsukti  laiką atgal, bent minutėlę pabūti praeityje, mūsų protėvių pasaulyje.                    Ekskursija nepasibaigė dvaro aplankymu, nes negalima domėtis vien praeitimi – reikia mąstyti ir apie dabartį, ir apie ateitį. Jaunam žmogui svarbu susipažinti su įvairiomis veiklomis, todėl profesinio veiklinimo tikslais lankėmės Griškabūdžio ŽŪB pienininkystės ūkyje. Maloniai nustebino darbinė aplinka – fermose skambėjo  muzika! Mus lydėjusios zootechnikės teigimu, tai turį įtakos karvių produktyvumui – taigi, meno galia nenuginčijama! Apsilankymas šiame ūkyje praplėtė mokinių profesines žinia.

 Keliauti ne tik smagu – kelionės žmogų praturtina žiniomis apie gimtąjį kraštą, įvairias meno sritis bei  veiklos galimybes.

[Not a valid template]

 

 


Lietuvių kalbos pamoka 

     Lapkričio 20-26 dienos Lietuvos suaugusiųjų mokymo centruose pažymėtos kaip aštuonioliktoji metodinė suaugusiųjų mokymosi savaitė, centre kartu vyko metodinė “atvirų durų” savaitė. Šios savaitės metu mokytojai vedė atviras pamokas. Viena jų – “Maironiui 155”, skirtas paminėti 155 -osioms poeto gimimo metinėms. “Maironis – tėvynės meilės dainius” – taip literatūros vadovėliuose bei įvairiuose literatūrologų veikaluose apibūdinamas poetas. Iš tiesų visi užaugome su jo dainomis “Kur bėga Šešupė”, “Lietuva brangi” ir kitomis, alsuojančiomis meile Tėvynei, ir turime pripažinti, kad poetas  nusipelno šio garbingo vardo. Tačiau pamokos tikslas buvo atskleisti daugeliui mažai žinomą Maironio asmenybės pusę. III gimnazijos klasės mokinių skaitomos eilės, literatūrologų atsiliepimai, amžininkų prisiminimai atskleidė skausmingus individualius Maironio išgyvenimus, leido pažinti poetą kaip žmogų, kuriam nesvetimi meilės, nusivylimo, sielvarto jausmai.

     Pamoką ypač pagyvino filmuota medžiaga “Klausimėlis”, kur vedėjai kalbino mokytojus bei kitus centro bendruomenės narius, ką jie žino apie Maironį. Džiugu, kad daugelis teisingai atsakė į klausimus, žinojo tikrąją poeto pavardę, mokėjo jo eilėraščių ir dainų-tokiu būdu bendruomenės nariai išreiškė pagarbą žymiam tautos poetui, meilės Tėvynei puoselėtojui.

 

[Not a valid template]

 


Matematikos ir informacinių technologijų metodinė grupė inicijavo mokinių piešinių konkursą, skirtą suaugusiųjų savaitei paminėti. Mokinių piešiniai buvo publikuojami centre ir pataisos namų skyriuje.

 

 


Suaugusiųjų savaitė

[Not a valid template]

 


Konstitucijos dienos paminėjimas

    Spalio 25 d. Centre buvo minima Konstitucijos diena. Būtent šią dieną, prieš 25 metus, Lietuvos Respublikos piliečiai referendume priėmė naująją Lietuvos Respublikos Konstituciją, įtvirtinusią demokratinės valstybės ir visuomenės pamatus, nustačiusią šalies politinės, teisinės ir ekonominės sistemos pagrindus. Jau tradicija tapusi viktorina subūrė Centro bendruomenę, kuri turėjo galimybę gilinti teisinę savimonę ir stiprinti Konstitucijos žinias. Viktorinos nugalėtojai buvo apdovanoti pagyrimo raštais.

[Not a valid template]

 

 


Mokytojų diena

[Not a valid template]

 

 


Rugsėjo 1 diena.

[Not a valid template]