Galerija

Konstitucijos dienos paminėjimas

    Spalio 25 d. Centre buvo minima Konstitucijos diena. Būtent šią dieną, prieš 25 metus, Lietuvos Respublikos piliečiai referendume priėmė naująją Lietuvos Respublikos Konstituciją, įtvirtinusią demokratinės valstybės ir visuomenės pamatus, nustačiusią šalies politinės, teisinės ir ekonominės sistemos pagrindus. Jau tradicija tapusi viktorina subūrė Centro bendruomenę, kuri turėjo galimybę gilinti teisinę savimonę ir stiprinti Konstitucijos žinias. Viktorinos nugalėtojai buvo apdovanoti pagyrimo raštais.

 

 


Mokytojų diena

 

 


Rugsėjo 1 diena.


Atestatų įteikimas

 

 

 

 


Edukacinė ekskursija Į Trakus IR Vilnių

 

 


SUAUGUSIŲJŲ Mokymosi SAVAITE „Mokymosi Spalvos“


    Jau tradiciniu TAPO Centro advento renginys „Meduoliais kvepiančios Kalėdos“, where meduolinius namelius IR sausainius kepė Centro mokiniai, vadovaujami vyresniosios Technologijų mokytojos Aušros Denutienės. Organizuota meduolinių Namelių paroda.

  


   1992 m. Spalio 25 d. were Priimta siuo METU galiojanti Lietuvos Respublikos Konstitucija. Nuo tada Spalio 25-taja tradiciškai švenčiamas Konstitucijos pr Gimtadienis. Lietuvos Respublikos Konstitucijos diena yra Viena svarbiausių dienu Mūsų šalyje, therefore šiai garbingai Datai pažymėti centras kasmet Socialinių mokslų IR Menų Mokytojų metodinė grupė organizuoja viktoriną. Jos Tikslas – padėti pažinti pagrindinio įstatymo Svarba šiuolaikinėje visuomenėje, skleisti pilietiškumo dvasia IR įgyti Žinių Apie svarbiausią Valstybės Teisės akta. Viktoriną vede direktoriaus pavaduotoja ugdymui Elena Sabaliauskienė. Dalyviai – mokiniai IR mokytojai – išbandė Savo Jėgas atlikdami Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų testa. Laureatais TAPO biologijos mokytoja Sigita Kukukienė IR IVM Klasės Mokinys Jonas Urbas. Jie buvo apdovanoti atminimo dovanėlėmis.


   

Šaltas oras, vėjas, lietus nesutrukdė būriui centro entuziastų – mokytojų ir mokinių – spalio 6 dieną apsilankyti žymaus lietuvių visuomenės veikėjo, Nepriklausomybės akto signataro, gydytojo, tautosakininko, vieno iš laikraščio „Aušra“ steigėjų Jono Basanavičiaus tėviškėje – muziejuje. Tokiu būdu mūsų centro bendruomenė nusprendė paminėti šios iškilios asmenybės 165-ąsias gimimo metines. Buvo įdomu iš XXI amžiaus nusikelti į XIX amžiaus vidurį ir pajusti to laiko dvasią. Teko įsijausti į „Vargo“ mokyklos mokinių vaidmenį, susidurti su to meto pavojais. Edukacinis renginys padėjo visiems geriau suprasti, kokiu būdu buvo ginama didžiausia vertybė – gimtoji kalba ir kad turime būti dėkingi žmonėms, sugebėjusiems apsaugoti ją nuo sunaikinimo.