PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS (PUPP)

 

2019–2020 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS

 

Patikrinimas Laikotarpis, data Pradžia
1.   Lietuvių kalba ir literatūra (žodžiu) Ugdymo procese *
2. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (žodžiu) 2020 m. vasario 12 d. – balandžio 24 d. *
3. Lietuvių kalba ir literatūra (raštu) I dalis 2020 m. gegužės 21 d. 9 val.
4. Lietuvių kalba ir literatūra (raštu)  II dalis 2020 m. gegužės 22 d. 9 val.
5. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (raštu) 2020m. birželio 1 d. 9 val.
6. Matematika 2020 m. birželio 8 d. 9 val.

* Mokyklos vadovo nustatytu laiku.

__________________________________