Centro mokinių taryba

Mokinių taryba– demokratiškai išrinkta mokinių savivaldos institucija, kurią vienija bendri tikslai ir noras veikti. Tarybą sudaro visų  klasių mokiniai. 
Mokinių Taryba

– organizuoja arba prisideda prie įvairių centro bendruomenės renginių, akcijų;

– teikia pasiūlymus dėl ugdymo proceso tobulinimo, mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarkos;

– atstovauja mokiniams ir turi pareigą jiems padėti iškilus problemoms ar nesutarimams;

– bendrauja su kitų mokyklų/centrų savivaldomis.

Mokinių Tarybos sudėtis:

 1. Jolanta Grigienė, IIIA klasė, Tarybos pirmininkas.
 2. Almantas Kulboka, IIIA klasė, Tarybos pirmininko pavaduotojas.
 3. Robertas Balsevičius, 8A klasė.
 4. Aivaras Švagždys, IA klasė.
 5. Malena Tabaraitė, IIA klasė.
 6. Amanda Grigaliūnaitė, IIIA klasė.
 7. Simona Volungevičienė, IIIA klasė.
 8. Viktorija Bumblytė, IIIC klasė.
 9. Žilvinas Žiūraitis, IIIC klasė.
 10. Paulina Kondrackaitė, IVA klasė.
 11. Vaidas Murauskas, IVA klasė.

                         

Atsakinga už Mokinių  tarybą –  Virginija Tabarienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja.

CENTRO MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI