Mokiniams

Centro vertybės:

  •  atsakomybė;
  • bendradarbiavimas;
  • tolerancija;
  • asmeninė ūgtis;
  • pilietiškumas.

 

 

Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

           

I PUSMETIS                                  

           Rugsėjo 1 d. – sausio 20 d.

II PUSMETIS

6 – 9 ir I-III klasėms

            Sausio 22 d. – birželio 15 d.

IV klasėms

            Sausio 22 d. – gegužės 25 d.

         Mokymosi savaitės (II pusmetis)

Tvarkaraščiai:

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2017-10-30 2017-11-03
Žiemos (Kalėdų) 2017-12-27 2018-01-03
Žiemos  2018-02-19 2018-02-23
Pavasario (Velykų)                2018-04-03 2018-04-06

          Pamokų laikas:                                        

RYTE    VAKARE       ŠEŠTADIENIAIS   
1. 8.00 – 8.45 1.  16.00 – 16.45 1.  8.00-8.45 6.  12.30-13.15
2. 8.55 – 9.40  2.  16.50 – 17.35 2.  8.50 – 9.35 7.  13.20-14.05 
3. 9.50 – 10.35   3.  17.40 – 18.25 3.  9.40 – 10.25 8.  14.10-14.55
4. 10.50-11.35 4.  18.30 – 19.15 4.  10.30-11.15 9.  15.00-15.45
5. 11.45-12.30 5.  19.20 – 20.05 5.  11.20-12.05 10. 15.50-16.35
6. 12.40-13.25      
    Pietų pertrauka  12.05 -12.30

Įdomu:

2017 – 2018 m.m. centre vykdoma prevencinė programa „Raktas į sėkmę“.

Ji yra integruota į ugdymo dalykų turinį bei klasės auklėtojo veiklą.

 


2018 m. sausio 8-12 d. centre vyko akcija „Nepradėk – laimėsi, mesk – nugalėsi“. Sąmoningumo savaitės akciją vykdė „Vaiko gerovės komisija“.

Tyrimo tikslas:

Įvertinti tabako vartojimo paplitimą tarp centro moksleivių, išryškinant pagrindines priežastis ir remiantis tyrimo duomenimis, nustatyti realią padėtį.

Išvados:

  1. Dauguma respondentų keletą kartų yra bandę rūkyti.
  2. Rūkymas centre yra pakankamai dažnas reiškinys, nes rūkančiųjų skaičius šiek tiek viršija nerūkančiųjų skaičių.
  3. Pagrindinė priežastis, pastūmėjusi respondentus rūkyti, buvo draugų įtaka, vadinasi jauni žmonės dažnai seka kitų pavyzdžiu, t.y. renkasi nesąmoningai.
  4. Kadangi didžioji dauguma respondentų per dieną surūko iki 10 cigarečių, todėl galima teigti, jog rūkymas yra paplitęs.
  5. Bendrosios tendencijos rodo, kad centre rūkymo reiškinys yra.

Ugdymo karjerai organizavimas.