Mokiniams

Centro vertybės:

  • atsakomybė;
  • bendradarbiavimas;
  • tolerancija;
  • asmeninė ūgtis;
  • pilietiškumas.

Vizija – šiuolaikiška, moderni, atvira visuomenei institucija, atliekanti švietimo, kultūros bei mokymosi visą gyvenimą funkcijas. 

Misija – esame švietimo institucija, suteikianti galimybes tęsti formalųjį ir neformalųjį mokymą(si) įvairiomis formomis visiems, siekiantiems tobulėti ir pritapti šiuolaikinėje visuomenėje.

 

Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

           

I PUSMETIS                                  

           Rugsėjo 1 d. – sausio 20 d.

II PUSMETIS

6 – 9 ir I-III klasėms

            Sausio 22 d. – birželio 15 d.

IV klasėms

            Sausio 22 d. – gegužės 25 d.

         Mokymosi savaitės (II pusmetis)

Tvarkaraščiai:

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2017-10-30 2017-11-03
Žiemos (Kalėdų) 2017-12-27 2018-01-03
Žiemos  2018-02-19 2018-02-23
Pavasario (Velykų)                2018-04-03 2018-04-06

          Pamokų laikas:                                        

RYTE    VAKARE       ŠEŠTADIENIAIS   
1. 8.00 – 8.45 1.  16.00 – 16.45 1.  8.00-8.45 6.  12.30-13.15
2. 8.55 – 9.40  2.  16.50 – 17.35 2.  8.50 – 9.35 7.  13.20-14.05 
3. 9.50 – 10.35   3.  17.40 – 18.25 3.  9.40 – 10.25 8.  14.10-14.55
4. 10.50-11.35 4.  18.30 – 19.15 4.  10.30-11.15 9.  15.00-15.45
5. 11.45-12.30 5.  19.20 – 20.05 5.  11.20-12.05 10. 15.50-16.35
6. 12.40-13.25      
    Pietų pertrauka  12.05 -12.30

Įdomu:

2017 – 2018 m.m. centre vykdoma prevencinė programa „Raktas į sėkmę“.

Ji yra integruota į ugdymo dalykų turinį bei klasės auklėtojo veiklą.

 


2018 m. sausio 8-12 d. centre vyko akcija „Nepradėk – laimėsi, mesk – nugalėsi“. Sąmoningumo savaitės akciją vykdė „Vaiko gerovės komisija“.

Tyrimo tikslas:

Įvertinti tabako vartojimo paplitimą tarp centro moksleivių, išryškinant pagrindines priežastis ir remiantis tyrimo duomenimis, nustatyti realią padėtį.

Išvados:

  1. dauguma respondentų keletą kartų yra bandę rūkyti;
  2. rūkymas centre yra pakankamai dažnas reiškinys, nes rūkančiųjų skaičius šiek tiek viršija nerūkančiųjų skaičių;
  3. pagrindinė priežastis, pastūmėjusi respondentus rūkyti, buvo draugų įtaka, vadinasi jauni žmonės dažnai seka kitų pavyzdžiu, t.y. renkasi nesąmoningai;
  4. kadangi didžioji dauguma respondentų per dieną surūko iki 10 cigarečių, todėl galima teigti, jog rūkymas yra paplitęs;
  5. bendrosios tendencijos rodo, kad centre rūkymo reiškinys yra.

Ugdymo karjerai organizavimas