Mokiniams

Centro vertybės:

  • atsakomybė;
  • bendradarbiavimas;
  • tolerancija;
  • asmeninė ūgtis;
  • pilietiškumas.

Vizija – šiuolaikiška, moderni, atvira visuomenei institucija, atliekanti švietimo, kultūros bei mokymosi visą gyvenimą funkcijas. 

Misija – esame švietimo institucija, suteikianti galimybes tęsti formalųjį ir neformalųjį mokymą(si) įvairiomis formomis visiems, siekiantiems tobulėti ir pritapti šiuolaikinėje visuomenėje.

 


Jau patvirtintos 2020 m. priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas sąlygos, jas rasite LAMA BPO tinklalapyje (žr. http://bakalauras.lamabpo.lt/patvirtintos-2020-m-stojanciuju-lietuvos-aukstasias-mokyklas-priemimo-salygos-2/). Šios sąlygos bus taikomos stojantiesiems į Lietuvos aukštąsias mokyklas 2020 m., taip pat taikomi minimalūs rodikliai pretenduojantiems tiek į valstybės finansuojamas, tiek į nefinansuojamas studijų vietas (žr. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aaf74b408e0a11e7a3c4a5eb10f04386).

 


Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

           

I PUSMETIS                                  

           Rugsėjo 3 d. – sausio 19 d.

II PUSMETIS

6 – 9 ir I-III klasėms

            Sausio 21 d. – birželio 21 d.

IV klasėms

            Sausio 21 d. – gegužės 24 d.

         Mokymosi savaitės

Tvarkaraščiai:

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2018-10-29 2018-11-02
Žiemos (Kalėdų) 2018-12-27  2019-01-02
Žiemos  2019-02-18 2019-02-22
Pavasario (Velykų)                2019-04-23 2019-04-26

          Pamokų laikas:                                        

RYTE    VAKARE       ŠEŠTADIENIAIS   
1. 8.00 – 8.45 1.  16.00 – 16.45 1.  8.00-8.45 6.  12.25-13.10
2. 8.55 – 9.40  2.  16.50 – 17.35 2.  8.50 – 9.35 7.  13.15-14.00 
3. 9.55 – 10.40   3.  17.40 – 18.25 3.  9.40 – 10.25 8.  14.05-14.50
4. 10.50-11.35 4.  18.30 – 19.15 4.  10.30-11.15 9.  14.55-15.40
5. 11.45-12.30 5.  19.20 – 20.05 5.  11.35-12.20 10. 15.45-16.30
6. 12.40-13.25      
    Pietų pertrauka  11.15 -11.35

Įdomu:

2017 – 2018 m.m. centre vykdoma prevencinė programa „Raktas į sėkmę“.

Ji yra integruota į ugdymo dalykų turinį bei klasės auklėtojo veiklą.

 


2018 m. sausio 8-12 d. centre vyko akcija „Nepradėk – laimėsi, mesk – nugalėsi“. Sąmoningumo savaitės akciją vykdė „Vaiko gerovės komisija“.

Tyrimo tikslas:

Įvertinti tabako vartojimo paplitimą tarp centro moksleivių, išryškinant pagrindines priežastis ir remiantis tyrimo duomenimis, nustatyti realią padėtį.

Išvados:

  1. dauguma respondentų keletą kartų yra bandę rūkyti;
  2. rūkymas centre yra pakankamai dažnas reiškinys, nes rūkančiųjų skaičius šiek tiek viršija nerūkančiųjų skaičių;
  3. pagrindinė priežastis, pastūmėjusi respondentus rūkyti, buvo draugų įtaka, vadinasi jauni žmonės dažnai seka kitų pavyzdžiu, t.y. renkasi nesąmoningai;
  4. kadangi didžioji dauguma respondentų per dieną surūko iki 10 cigarečių, todėl galima teigti, jog rūkymas yra paplitęs;
  5. bendrosios tendencijos rodo, kad centre rūkymo reiškinys yra.

Ugdymo karjerai organizavimas