Mokiniams

Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

           

I PUSMETIS                                  

           Rugsėjo 1 d. – sausio 21 d.

II PUSMETIS

6 – 9 ir I-III klasėms

            Sausio 23 d. – birželio 2 d.

IV klasėms

            Sausio 23 d. – gegužės 25 d.

           Mokymosi savaitės

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2016-10-31 2016-11-04
Žiemos (Kalėdų) 2016-12-27 2017-01-06
Pavasario (Velykų) – 6-8, I-IV gimnazijos klasėms. 2017-04-10 2017-04-14
Pavasario (Velykų) – IV gimnazijos klasėms.               2017-04-14 2017-04-18

          Pamokų laikas:                                        

RYTE    VAKARE       ŠEŠTADIENIAIS   
1. 8.00 – 8.45 1.  16.00 – 16.45 1.  8.00-8.45 6.  12.30-13.15
2. 8.55 – 9.40  2.  16.55 – 17.40 2.  8.50 – 9.35 7.  13.20-14.05 
3. 9.50 – 10.35   3.  17.50 – 18.35 3.  9.40 – 10.25 8.  14.10-14.55
4. 10.50-11.35 4.  18.45 – 19.30 4.  10.30-11.15 9.  15.00-15.45
5. 11.45-12.30 5.  19.40 – 20.25 5.  11.20-12.05 10. 15.50-16.35
6. 12.35-13.20      
    Pietų pertrauka  12.05 -12.30

Įdomu:

Centras vykdo įvairias prevencines programas. Kai kurios programos integruotos į ugdymo dalykų turinį. 

 


Lapkričio 14-20 d. akcija „Nepradėk – laimėsi, mesk – nugalėsi“. Sąmoningumo savaitės akciją atliko „Vaiko gerovės komisija“.

Tyrimo tikslas:

Įvertinti tabako vartojimo paplitimą tarp centro moksleivių, išryškinant pagrindines priežastis ir remiantis tyrimo duomenimis, nustatyti realią padėtį.

Išvados:

  1. Dauguma respondentų keletą kartų yra bandę rūkyti.
  2. Rūkymas centre yra pakankamai dažnas reiškinys, nes rūkančiųjų skaičius šiek tiek viršija nerūkančiųjų skaičių.
  3. Pagrindinė priežastis, pastūmėjusi respondentus rūkyti, buvo draugų įtaka, vadinasi jauni žmonės dažnai seka kitų pavyzdžiu, t.y. renkasi nesąmoningai.
  4. Kadangi didžioji dauguma respondentų per dieną surūko iki 10 cigarečių, todėl galima teigti, jog rūkymas yra paplitęs.
  5. Bendrosios tendencijos rodo, kad centre rūkymo reiškinys yra.

Ugdymo karjerai organizavimas.


Tvarkaraščiai: