Mokiniams

 

 2020–2021 MOKSLO METŲ  BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS

 


Kviečiame dalyvauti šalies konkurse „Kuriu, vadinasi, esu“

Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras kartu su partneriais, MRU Humanitarinių mokslų  institutu ir Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų vadovų asociacija tęsia 2014 m. pradėtą šalies besimokančių suaugusiųjų kūrybinių darbų konkursą „Kuriu, vadinasi, esu“. Konkurso tikslas – skatinti kultūros vertybių pažinimą bei jų kūrybišką įprasminimą, skleisti mokymosi visą gyvenimą idėją bei mažinti socialinę atskirtį.

2020 metų konkurso tema „Aš lauksiu…Tavęs, mano meile tyra“.

Konkursas skirtas poeto Pauliaus Širvio 100-osioms gimimo metinėms paminėti.

Konkurso rėmėja – leidykla „Tyto Alba“.

Konkurse dalyvauja Lietuvos bendrojo ugdymo suaugusiųjų švietimo įstaigų 9 – 12 (I – IV gimnazijos) klasių mokiniai. Mokiniai kuria poezijos, prozos, dramaturgijos tekstus arba esė. Darbus vertina Konkurso organizatorių sudaryta vertinimo komisija.

Konkursas vyksta nuo 2020 m. kovo 2 d. iki balandžio 10 d.

Informacija apie Konkursą ir nugalėtojus skelbiama iki 2020 m. balandžio 25 d. svetainėse www.vsmc.lt ir www.lsmcva.lt. Visiems konkurso dalyviams išsiunčiami elektroniniu paštu padėkos raštai, mokytojams – pažymos, nugalėtojams – diplomai.

 


   Kviečiame pasinaudoti nemokama informacine sistema SMIS (www.smis.lt). Užsiregistravus SMIS sistemoje ir aktyvavus šį prisijungimą savo el. pašte, galima veltui naudotis visa joje esančia informacine ir mokymuisi skirta medžiaga. Teisinio raštingumo temos dar bus koreguojamos, atsižvelgiant į Darbo Kodekso pakeitimus. Pridedame detalesnę informaciją, nusakydami prisiregistravimo žingsnius sistemoje.

Su sistema galite susipažinti tinklalapyje: www.youtube.com/watch?v=aZvx9EVT7Go

 

________________________________________________________________________

 

Renginio metu:

 • Nuolatos vyks praktinis profesijų pristatymas „gyvai“;
 • Turėsite galimybę  susitikti ir konsultuotis su dominančios profesijos mokytojais, mokiniais ir specialistais;
 • Turėsite galimybę susitikti su verslo atstovais ir išgirsti jų sėkmės istorijas (prisegame programą susipažinimui, kad galėtumėte išgirsti pranešimą jums/ mokiniams dominančia tema);
 • Laukia konkursai ir prizai.

Būtina registracija aptvyksant grupėmis per formą čia arba el. paštu: priemimas@kaupa.lt

___________________________________________________________

Centro vertybės:

 • atsakomybė;
 • bendradarbiavimas;
 • tolerancija;
 • asmeninė ūgtis;
 • pilietiškumas.

Vizija – šiuolaikiška, moderni, atvira visuomenei institucija, atliekanti švietimo, kultūros bei mokymosi visą gyvenimą funkcijas. 

Misija – esame švietimo institucija, suteikianti galimybes tęsti formalųjį ir neformalųjį mokymą(si) įvairiomis formomis visiems, siekiantiems tobulėti ir pritapti šiuolaikinėje visuomenėje.

 


Jau patvirtintos 2020 m. priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas sąlygos, jas rasite LAMA BPO tinklalapyje (žr. http://bakalauras.lamabpo.lt/patvirtintos-2020-m-stojanciuju-lietuvos-aukstasias-mokyklas-priemimo-salygos-2/). Šios sąlygos bus taikomos stojantiesiems į Lietuvos aukštąsias mokyklas 2020 m., taip pat taikomi minimalūs rodikliai pretenduojantiems tiek į valstybės finansuojamas, tiek į nefinansuojamas studijų vietas (žr. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aaf74b408e0a11e7a3c4a5eb10f04386).

 


Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

           

I PUSMETIS                                  

           Rugsėjo 1 d. – sausio 23 d.

II PUSMETIS

6 – 9 ir I-III klasėms

            Sausio 25 d. – birželio 23 d.

IV klasėms

            Sausio 25 d. – gegužės 22 d.

        Mokymosi savaitės

Tvarkaraščiai:

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2020-10-26 2020-10-31
Žiemos (Kalėdų) 2020-12-23 2021-01-05
Žiemos  2021-02-17 2021-02-19
Pavasario (Velykų)                2021-04-06 2021-04-10

          Pamokų laikas:                                        

RYTE    VAKARE       ŠEŠTADIENIAIS   
1. 8.00 – 8.45 1.  16.00 – 16.45 1.  8.00-8.45 6.  12.25-13.10
2. 8.50 – 9.35 2.  16.50 – 17.35 2.  8.50 – 9.35 7.  13.15-14.00 
3. 9.45 – 10.30   3.  17.40 – 18.25 3.  9.40 – 10.25 8.  14.05-14.50
4. 10.40 -11.25 4.  18.30 – 19.15 4.  10.30-11.15 9.  14.55-15.40
5. 11.55 – 12.40 5.  19.20 – 20.05 5.  11.35-12.20 10. 15.45-16.30
6. 12.50 – 13.35      
7. 13.45 – 14.30   Pietų pertrauka  11.15 -11.35

Įdomu:

2019 – 2020 m.m. centre vykdoma prevencinė programa „Raktas į sėkmę“.

Ji yra integruota į ugdymo dalykų turinį bei klasės auklėtojo veiklą.

 


2019 m. sausio 8-12 d. centre vyko akcija „Nepradėk – laimėsi, mesk – nugalėsi“. Sąmoningumo savaitės akciją vykdė „Vaiko gerovės komisija“.

Tyrimo tikslas:

Įvertinti tabako vartojimo paplitimą tarp centro moksleivių, išryškinant pagrindines priežastis ir remiantis tyrimo duomenimis, nustatyti realią padėtį.

Išvados:

 1. dauguma respondentų keletą kartų yra bandę rūkyti;
 2. rūkymas centre yra pakankamai dažnas reiškinys, nes rūkančiųjų skaičius šiek tiek viršija nerūkančiųjų skaičių;
 3. pagrindinė priežastis, pastūmėjusi respondentus rūkyti, buvo draugų įtaka, vadinasi jauni žmonės dažnai seka kitų pavyzdžiu, t.y. renkasi nesąmoningai;
 4. kadangi didžioji dauguma respondentų per dieną surūko iki 10 cigarečių, todėl galima teigti, jog rūkymas yra paplitęs;
 5. bendrosios tendencijos rodo, kad centre rūkymo reiškinys yra.

Ugdymo karjerai organizavimas