Darbuotojai

 
 Pavardė, vardas Išsilavinimas Specialybė Mokomieji dalykai Turimos pareigos
Bagušauskaitė Jurgita  Aukštasis  Aplinkosaugos ir ekologijos specialistas. Pedagoginių studijų programa ir mokytojo profesinė kvalifikacija. Biologija  
Dailydienė Elvyra Aukštasis Flologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Mokytojo kvalifikacija. Užsienio kalba (rusų)   
Denutienė Aušra  Aukštasis

Magistras

 Technologijų bakalauras ir mokytojo kvalifikacija. Edukologijos magistro laipsnis. Technologijos  II A klasės auklėtoja
Grigalevičienė Emilė Aukštasis Matematikos mokytoja Matematika  
Jančiauskienė Rima Aukštasis Geografijos mokytojo kvalifikacija. Geografija, ekonomika II G klasės auklėtoja
Jočionienė Violeta Aukštasis Informatikos bakalauro ir mokytojo kvalifikacija, matematikos mokytoja. Informacinės technologijos, matematika I B klasės auklėtoja
Kalinauskienė Inga Aukštasis Aukštesnysis pagrindinės mokyklos vokiečių kalbos mokytojo kvalifikacija. Sporto bakalauras ir mokytojo kvalifikacija. Užsienio kalba (vokiečių).   
Kazimieras Bukota  Aukštasis Istorijos ir visuomenės mokslo mokytojo kvalifikacija. Istorija,  
Kiulkis Arūnas  Aukštasis Geografijos mokytojo kvalifikacija   Centro direktorius
Koncevičienė Romutė Aukštasis
Magistras
Biologijos ir žemės ūkio pagrindų mokytojo kvalifikacija.
Edukologijos magistro kvalifikacija.
Biologija IV G klasės auklėtoja
Košubienė Eglė Aukštasis Aplinkosaugos inžinierius.
Mokytojo kvalifikacija.
Chemija Direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

7A-8A klasės auklėtoja

Kraptavičienė Skaistė Aukštasis Lietuvių kalbos bakalauras. Mokytojo kvalifikacija. Lietuvių kalba ir literatūra  
Kraptavičius Gintas Aukštasis Orkestro artisto instrumento (saksafono) pedagogo kvalifikacija Muzika  
Kučinskienė Kristina Aukštasis Filologijos bakalauras ir mokytojo kvalifikacija. Lietuvių kalba ir literatūra  6-7B klasės auklėtoja
Kulbokas Romas Aukštasis
Magistras
Geografija, fizinio auklėjimo mokytojo kvalifikacija. Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis. Bendroji kūno kultūra, geografija  
Kulbokienė Romualda Aukštasis Geografijos, fizinio auklėjimo mokytoja.  Bendroji kūno kultūra, geografija  
Leknickas Antanas Aukštasis Fizikos mokytojo kvalifikacija Fizika, matematika  P.N. skyriaus vedėjas.

8 B klasės auklėtojas

Malinauskienė Daiva Aukštasis Edukologijos bakalauras ir mokytojo kvalifikacija. Flologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo kvalifikacija. Dorinis ugdymas (etika)  Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
Matulienė Nijolė Aldona Aukštasis Flologijos bakalauras ir mokytojo kvalifikacija. Užsienio kalba (rusų)  III A klasės auklėtoja
Matulytė Jolanta Aukštasis Istorijos bakalauras Istorija, pilietiškumo pagrindai  IV H klasės auklėtojas
Motūzienė Aušrinė Aukštesnysis

 

Aukštasis

Pagrindinės mokyklos vokiečių kalbos mokytojo kvalifikacija.

Biologijos bakalauras ir mokytojo kvalifikacija.

Užsienio kalba (vokiečių) , biologija  
Nečiūnė Vilma Aukštasis Anglų kalbos mokytojas, auklėjamojo darbo metodininkas  Užsienio kalba (anglų)   
Preikšienė Jūratė Aukštasis Piešimas, braižyba, darbų mokytoja. Dailė  
Radžiuvienė Angelė Aukštasis Filologo, vokiečių kalbos dėstytojo kvalifikacija Užsienio kalba (vokiečių)   
Rimkuvienė Sidona Aukštasis
Magistras
Inžinierė sistemotechnikas.
Edukologijos magistro kvalifikacija
Informacinės technologijos, matematika III G klasės auklėtoja
Sabaliauskienė Elena Aukštasis Istorijos  ir visuomenės mokslo mokytojo kvalifikacija. Istorija, pilietiškumo pagrindai. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

IV M klasės auklėtoja

Šeškevičienė Rimantė Aukštasis Edukologijos bakalauras, anglų kalbos mokytoja. Užsienio kalba (anglų),   IV A klasės auklėtoja
Stoškutė Nijolė Aukštasis Rusų k. ir literatūros mokytoja. Užsienio kalba (rusų).   
Sveikata Vytautas Aukštasis 

Magistras

Istorijos bakalauras ir mokytojo kvalifikacija. Edukologijos magistras. Istorija, pilietiškumo pagrindai.  
Sveikatienė Virginija Aukštasis
Magistras
Fizikos mokytoja.
Edukologijos magistras.
Fizika IV C klasės auklėtoja
Tabarienė Virginija Aukštasis Lietuvių filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Mokytojo kvalifikacija. Lietuvių kalba ir literatūra  
Vainas Ričardas Aukštasis Darbo teisės vyr. profesijos mokytojas, dailės mokytojo kvalifikacija.  Dailė II H klasės auklėtojas
Valaitienė Dalija Aukštasis
Magistras
Vokiečių kalbos mokytojo kvalifikacija.

Filologijos (vokiečių k.) magistras.

Užsienio kalba (vokiečių)  III C klasės auklėtoja
Vosylienė Agnė Aukštasis Lietuvių k. filologijos bakalauras, mokytojo kvalifikacija. Lietuvių kalba ir literatūra