No Picture

Sveikatos priežiūra

2019 spalio 4 smcadmin 0

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 “ Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“,  Lietuvos […]

No Picture

Biudžeto vykdymo ataskaitos

2019 gegužės 21 smcadmin 0

2020 metų biudžeto vykdymo ataskaita 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaita 2018 metų biudžeto vykdymo ataskaita 2017 metų biudžeto vykdymo ataskaita 2016 metų biudžeto vykdymo ataskaita […]

No Picture

VEIKLOS APRAŠAS

2017 balandžio 24 smcadmin 0

Profesinio mokymo programos. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas. Paaiškinimas apie formaliojo ugdymo ir profesinio mokymo programų vykdymą. Centro dokumentai. Mokytojų sąrašas. Finansinės būklės ataskaitos. Darbo […]

No Picture

Dokumentai

2017 balandžio 24 smcadmin 0

Veiklos planas 2019-2020 m. Ugdymo planas 2019-2020 m. Strateginis veiklos planas 2020-2022 m. Strateginis veiklos planas 2019-2021 m. Centro veiklos tobulinimo planas Centro nuostatai. Centro […]

No Picture

Finansinės ataskaitos.

2017 balandžio 24 smcadmin 0

2020 m. I pusmečio tarpinis finansinės atskaitomybės rinkinys 2020 m. I ketvirčio tarpinis finansinės atskaitomybės rinkinys. 2019 metų finansinės atskaitomybės rinkinys 2019 m. III ketvirčių […]