No Picture

PRIĖMIMO SĄLYGOS

2017 balandžio 20 smcadmin 0

Mokiniai formaliajam ugdymui priimami vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro patvirtinta „Nuosekliojo mokymosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas“ tvarka. Į centrą priimami Marijampoles […]