Vizija, misija

Vizija – šiuolaikiška, moderni, atvira visuomenei institucija, atliekanti švietimo, kultūros bei mokymosi visą gyvenimą funkcijas. 

Misija – esame švietimo institucija, suteikianti galimybes tęsti formalųjį ir neformalųjį mokymą(si) įvairiomis formomis visiems, siekiantiems tobulėti ir pritapti šiuolaikinėje visuomenėje.