Darbuotojai

 
 Pavardė, vardas Išsilavinimas Specialybė Mokomieji dalykai Turimos pareigos
Bernotaitienė Audra Auštasis VDU psichologijos bakalauro laipsnis 

Pagrindinės mokyklos anglų k. kvalifikacija 

Anglų k.  
Bukota Kazimieras  Aukštasis Istorijos ir visuomenės mokslo mokytojo kvalifikacija. Istorija  
Denutienė Aušra  Aukštasis 

 

Magistras

 Technologijų bakalauras ir mokytojo kvalifikacija. Edukologijos magistro laipsnis. Technologijos  IV A klasės auklėtoja
Jančiauskienė Rima Aukštasis Geografijos mokytojo kvalifikacija. Geografija, ekonomika IV G klasės auklėtoja
Jočionienė Violeta Aukštasis Informatikos bakalauro ir mokytojo kvalifikacija, matematikos mokytoja. Informacinės technologijos, matematika 5A, 6 A klasių auklėtoja
Jogminas Vytautas Aukštasis ŠU fizinis ugdymas edukologijos bakalauro mokytojo profesinė kvalifikacija Fizinis ugdymas  
Kiulkis Arūnas  Aukštasis Geografijos mokytojo kvalifikacija   Centro direktorius
Koncevičienė Romutė Aukštasis
Magistras
Biologijos ir žemės ūkio pagrindų mokytojo kvalifikacija.
Edukologijos magistro kvalifikacija.
Biologija IV H klasės auklėtoja
Košubienė Eglė Aukštasis Aplinkosaugos inžinierius.
Mokytojo kvalifikacija.
Chemija Direktoriaus pavaduotoja ugdymui.I A klasės auklėtoja

 

 

Kraptavičienė Skaistė Aukštasis Lietuvių kalbos bakalauras. Mokytojo kvalifikacija. Lietuvių kalba ir literatūra  
Kraptavičius Gintas Aukštasis Orkestro artisto instrumento (saksafono) pedagogo kvalifikacija Muzika  
Kriaučiūnienė Reda Aukštasis Vilniaus pedagoginis universitetas Istorija  
Kruglaitė Kristina Magistras Marijampolės edukologijos bakalauro laipsnis 

ŠU spec. pedagogikos magistro laipsnis

Technologijos ir ikiprofesinis mokymas 7j-8j-9j klasių auklėtoja
Kučinskienė Kristina Aukštasis Filologijos bakalauras ir mokytojo kvalifikacija. Lietuvių kalba ir literatūra  IV H klasės auklėtoja
Leknickas Antanas Aukštasis Fizikos mokytojo kvalifikacija Fizika, matematika  PN skyriaus vedėjas
Malinauskienė Daiva Aukštasis Edukologijos bakalauras ir mokytojo kvalifikacija. Filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo kvalifikacija. Dorinis ugdymas (etika)  Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

 

 

Martūnas Eirimas Aukštasis VPU Vidurinės mokyklos technikos disciplinos mokytojo kvalifikacija Technologijos ir ikiprofesinis mokymas  
Matulytė Jolanta Aukštasis Istorijos bakalauras Istorija,  pilietiškumo pagrindai.  7 B, 8 B, III H klasių auklėtoja
Motūzienė Aušrinė Aukštesnysis 

 

 

Aukštasis

Pagrindinės mokyklos vokiečių kalbos mokytojo kvalifikacija. 

 

Biologijos bakalauras ir mokytojo kvalifikacija.

Biologija  
Nečiūnė Vilma Aukštasis Anglų kalbos mokytojas, auklėjamojo darbo metodininkas  Užsienio kalba (anglų)   III A klasės auklėtoja
Preikšienė Jūratė Aukštasis Piešimas, braižyba, darbų mokytoja. Dailė  
Puodžiūnienė Loreta Aukštasis 

Magistras

Dailės akademija Dailė  
Radžiuvienė Angelė Aukštasis Filologo, vokiečių kalbos dėstytojo kvalifikacija Užsienio kalba (vokiečių)   
Rėklavičiūtė Inga Profesinis bakalauras Vokiečių ir antrosios užsienio kalbos (rusų) pedagogikos koleginių studijų programa ir mokytojo kvalifikacija  Užsienio kalba (rusų)  
Rimantė Šeškevičienė Aukštasis Edukologijos bakalauras, anglų kalbos mokytoja. Užsienio kalba (anglų),   I B klasės auklėtoja
Rimkuvienė Sidona Aukštasis
Magistras
Inžinierė sistemotechnikas.
Edukologijos magistro kvalifikacija
Informacinės technologijos, matematika III G klasės auklėtoja
Sabaliauskienė Elena Aukštasis Istorijos  ir visuomenės mokslo mokytojo kvalifikacija. Istorija, pilietiškumo pagrindai. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui.     7-8 A klasių auklėtoja
Stoškutė Nijolė Aukštasis Rusų k. ir literatūros mokytoja. Užsienio kalba (rusų).   
Sveikata Vytautas Aukštasis  

 

Magistras

Istorijos bakalauras ir mokytojo kvalifikacija. Edukologijos magistras. Istorija   
Sveikatienė Virginija Aukštasis
Magistras
Fizikos mokytoja.
Edukologijos magistras.
Fizika IV C klasės auklėtoja
Tijūnaitienė Virginija Aukštasis 

 

ŠPI Edukologijos magistro laipsnis 

Lietuvių k. ir literatūros mokytojo kvalifikacia

Lietuvių k. 10j klasės auklėtoja
Valaitienė Dalija Aukštasis
Magistras
Vokiečių kalbos mokytojo kvalifikacija. 

 

Filologijos (vokiečių k.) magistras.

Užsienio kalba (vokiečių)  7 A-8 A ir III C klasių auklėtoja
Vaznaitienė Rita Aukštasis Vidurinės mokyklos geografijos ir fizinio auklėjimo mokytojo kvalifikacija Geografija  
Vosylienė Agnė Aukštasis Lietuvių k. filologijos bakalauras, mokytojo kvalifikacija. Lietuvių kalba ir literatūra