Darbuotojai

 
 Pavardė, vardas Išsilavinimas Specialybė Mokomieji dalykai Turimos pareigos
Denutienė Aušra  Aukštasis

Magistras

 Technologijų bakalauras ir mokytojo kvalifikacija. Edukologijos magistro laipsnis. Technologijos  IV A klasės auklėtoja
Jančiauskienė Rima Aukštasis Geografijos mokytojo kvalifikacija. Geografija, ekonomika IV G klasės auklėtoja
Jočionienė Violeta Aukštasis Informatikos bakalauro ir mokytojo kvalifikacija, matematikos mokytoja. Informacinės technologijos, matematika III H klasės auklėtoja
Bukota Kazimieras  Aukštasis Istorijos ir visuomenės mokslo mokytojo kvalifikacija. Istorija  
Kiulkis Arūnas  Aukštasis Geografijos mokytojo kvalifikacija   Centro direktorius
Koncevičienė Romutė Aukštasis
Magistras
Biologijos ir žemės ūkio pagrindų mokytojo kvalifikacija.
Edukologijos magistro kvalifikacija.
Biologija IV H klasės auklėtoja
Košubienė Eglė Aukštasis Aplinkosaugos inžinierius.
Mokytojo kvalifikacija.
Chemija Direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

 

Kraptavičienė Skaistė Aukštasis Lietuvių kalbos bakalauras. Mokytojo kvalifikacija. Lietuvių kalba ir literatūra  
Kraptavičius Gintas Aukštasis Orkestro artisto instrumento (saksafono) pedagogo kvalifikacija Muzika  
Kučinskienė Kristina Aukštasis Filologijos bakalauras ir mokytojo kvalifikacija. Lietuvių kalba ir literatūra  II B klasės auklėtoja
Kulbokas Romas Aukštasis
Magistras
Geografija, fizinio auklėjimo mokytojo kvalifikacija. Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis. Bendroji kūno kultūra, geografija  
Leknickas Antanas Aukštasis Fizikos mokytojo kvalifikacija Fizika, matematika  PN skyriaus vedėjas
Malinauskienė Daiva Aukštasis Edukologijos bakalauras ir mokytojo kvalifikacija. Filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo kvalifikacija. Dorinis ugdymas (etika)  Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

II A klasės auklėtoja

Matulytė Jolanta Aukštasis Istorijos bakalauras Istorija,  pilietiškumo pagrindai.  8 B, I B klasių auklėtoja
Motūzienė Aušrinė Aukštesnysis

 

Aukštasis

Pagrindinės mokyklos vokiečių kalbos mokytojo kvalifikacija.

Biologijos bakalauras ir mokytojo kvalifikacija.

Biologija  
Nečiūnė Vilma Aukštasis Anglų kalbos mokytojas, auklėjamojo darbo metodininkas  Užsienio kalba (anglų)   I A klasės auklėtoja
Preikšienė Jūratė Aukštasis Piešimas, braižyba, darbų mokytoja. Dailė  
Radžiuvienė Angelė Aukštasis Filologo, vokiečių kalbos dėstytojo kvalifikacija Užsienio kalba (vokiečių)   
Rėklavičiūtė Inga Profesinis bakalauras Vokiečių ir antrosios užsienio kalbos (rusų) pedagogikos koleginių studijų programa ir mokytojo kvalifikacija  Užsienio kalba (rusų)  
Rimkuvienė Sidona Aukštasis
Magistras
Inžinierė sistemotechnikas.
Edukologijos magistro kvalifikacija
Informacinės technologijos, matematika III G klasės auklėtoja
Sabaliauskienė Elena Aukštasis Istorijos  ir visuomenės mokslo mokytojo kvalifikacija. Istorija, pilietiškumo pagrindai. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui.     III A klasės auklėtoja
Rimantė Šeškevičienė Aukštasis Edukologijos bakalauras, anglų kalbos mokytoja. Užsienio kalba (anglų),   IV B klasės auklėtoja
Stoškutė Nijolė Aukštasis Rusų k. ir literatūros mokytoja. Užsienio kalba (rusų).   
Sveikata Vytautas Aukštasis 

Magistras

Istorijos bakalauras ir mokytojo kvalifikacija. Edukologijos magistras. Istorija   
Sveikatienė Virginija Aukštasis
Magistras
Fizikos mokytoja.
Edukologijos magistras.
Fizika IV C klasės auklėtoja
Vainas Ričardas Aukštasis Darbo teisės vyr. profesijos mokytojas, dailės mokytojo kvalifikacija.  Dailė  6 A-7 B klasių auklėtojas
Valaitienė Dalija Aukštasis
Magistras
Vokiečių kalbos mokytojo kvalifikacija.

Filologijos (vokiečių k.) magistras.

Užsienio kalba (vokiečių)  7 A-8 A ir III C klasių auklėtoja
Vosylienė Agnė Aukštasis Lietuvių k. filologijos bakalauras, mokytojo kvalifikacija. Lietuvių kalba ir literatūra