Sveikatos priežiūra

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 “ Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“,  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, kad mokiniai iki 18 metų ugdymo procese gali dalyvauti tik teisės akto nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą ir pateikę vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a) , išduotą ne anksčiau kaip prieš metus.

 Prašau skubiai pasitikrinti sveikata ir pateikti sveikatos pažymėjimą klasės auklėtojai iki š. m. spalio 10 dienos.

SMC 2019-2020 planas