No Picture

Sveikatos priežiūra

2019 spalio 4 smcadmin 0

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 “ Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“,  Lietuvos […]