VEIKLOS APRAŠAS

Paaiškinimas apie formaliojo ugdymo ir profesinio mokymo programų vykdymą.

Ugdymo plano lentelės:

     1. Pagrindinio ugdymo programos vykdymo plano lentelė.

     2. Vidurinio ugdymo programos vykdymo lentelė.

Profesinio mokymo programos.

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas.

Ugdymas pataisos namuose.

Centro dokumentai.

Mokytojų sąrašas.

Finansinės būklės ataskaitos.

Darbo užmokestis.

Korupcijos prevencija.