Naujienos

       Gruodžio 9 -oji Tarptautinė antikorupcijos diena.

Kviečiame visus dalyvauti centre organizuojamoje plakatų parodoje „Korupcija. Kas tai?“ 

Nupieštus plakatus prašome pristatyti į 5 kabinetą. Aktyviausi dalyviai bus apdovanoti.

 

 


 

    2017 lapkričio 20 dieną centre prasidėjo MOKYMOSI šventė “Mokymosi galia ir žavesys”.  Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija jau aštuonioliktąjį kartą kviečia susiburti ir praturtinti vėlų rudenį įvairiomis spalvomis, mokymosi patirtimi, išmintimi ir žavesiu.

    Mokymosi savaitė prasidėjo psichologijos, fizikos ir lietuvių kalbos integruota pamoka “Mokymosi galia ir žavesys”. Pamokos metu centro psichologė S. Babarskienė supažindino su mokymo(si) galia, emocijomis, jausmais. Akcentavo, kas gali motyvuoti naujiems veiksmams, iššūkiams. Taip pat kalbėjo apie mokymosi naudą, apie asmenybės tobulėjimą, gerus norus bei tikslus. Atsipalaidavimui psichologė pasiūlė pažaisti Vaizduotės žaidimą.  Mokytoja V. Sveikatienė galią pristatė fizikiniu požiūriu. Priminė, kad XVIII a. Vatas sukūrė Garo mašiną, sužinojome ką reiškia vatas, kodėl vienuose prietaisuose vanduo greičiau užverda, o kituose – ne.  Lietuvių kalbos mokytoja V. Tabarienė akcentavo, kad sąvoka ŽAVESYS suprantama kiekvienam individualiai. Mamai – žavesys, kai jos vaikai sveiki. Ligoniui, kai yra viltis pasveikti. Benamiui, jei turi duonos kąsnį. Pamokos pabaigoje vyko refleksija. Visi privalėjo parašyti, kaip suprato sąvokas: MOKYMASIS, GALIA, ŽAVESYS.

 


PROJEKTAS

     2017 m. lapkričio 20-26 d. Lietuvoje vyks aštuonioliktoji suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi galia ir žavesys“. Atsiliepdami į šią iniciatyvą centro Gamtos mokslų, kūno kultūros ir technologijų metodinės grupės mokytojai inicijuoja projektą „Šeimos įtaka mokymosi sėkmei“ ir ketvirtąją lapkričio savaitę (20-26 d.) skelbia Šeimos ir mokymosi savaite.

Projekto realizavimo metu bus dalijamasi gerąja patirtimi, ieškoma namų aplinkos ir mokymosi reikšmės ir prasmės, kalbama, kaip mokymasis gali padėti išspręsti asmenines, profesines ar bendruomenines problemas, kokius atradimus apie save, savo šeimą ir  pasaulį galima padaryti mokantis, kaip gali pasireikšti mokymosi žavesys ir patrauklumas, kokią įtaką mokymosi pasiekimams ir motyvacijai gali turėti šeima ir pan.

Vykdant šį projektą bus integruojamas ugdymo turinys, organizuojami įvairūs renginiai, vykdoma kryptinga veikla, kuri į mokymosi procesą įtrauks mokinių ir mokytojų kasdieninį gyvenimą  ir asmeninę jų  patirtį, taip pat bus integruojama 2017-2018 m. m. centro prevencinė programa „Raktas į sėkmę“.

Projekto pradžia: 2017-11-06, pabaiga 2017 m. lapkričio 30 d.

 Projekto tikslas:

 • Nagrinėjant šeimos įtaką mokymosi sėkmei, tobulinti integruotą ugdymą ir mokymąsi, stiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo ryšį tarp centro bendruomenės narių.

 Projekto uždaviniai:

 • Palaikyti 2017 m. Suaugusiųjų mokymosi savaitės idėją, skleisti informaciją ir telkti bendrai veiklai centro bendruomenę.
 • Organizuoti įvairaus pobūdžio renginius (integruotas ir atviras pamokas, akcijas, mini projektus, kūrybines dirbtuves, seminarus, diskusijas, parodas ir kt.), įtraukiančius centro bendruomenę.
 • Į mokymosi procesą įtraukti moksleivių kasdieninį gyvenimą, padedantį analizuoti savo patirtį ir gebėjimą remtis turima patirtimi.
 • Centro bendruomenę suorganizuoti seminarą-diskusiją „Šeimos įtaka mokymosi sėkmei“.

Renginiai skirti projektui „Šeimos įtaka mokymosi sėkmei“.

 

 


   

     Minėdami Tarptautinę tolerancijos dieną, centro  mokytojai vedė integruotą istorijos, dorinio ugdymo, muzikos ir dailės pamoką, kurioje pirmiausia buvo išaiškinta žodžio „tolerancija“ reikšmė, aptarta, ar mes iš tiesų gyvename tolerantiškoje visuomenėje minint pavyzdžius, susijusius su netolerancija, priešiškumu kitam, kitokiam.  Buvo aptariami ir istoriniai įvykiai, susiję su tolerancija ir netolerancija kitai tautai, religijai ar rasei, taip pat tolerancija ir netolerancija muzikai ir tam tikroms jos formoms. Mokiniai citavo žymių žmonių mintis apie toleranciją. Buvo demonstruojamas ir po to aptariamas trumpas filmukas „Socialinis eksperimentas“.

   Šios tolerancijos dienos simbolis – rankos, akcentuojančios, jog visų rankos yra skirtingos, kad jomis pasaulyje daromi geri ir blogi darbai, kad rankos sukuria ir sugriauna. Baigiantis pamokai visi dalyviai buvo pakviesti sudaryti rankų kompoziciją.

 

 


 

      Lapkričio 9 dieną gamtos mokslų ir technologijų metodinės grupės mokytojai visą centro bendruomenę pakvietė dalyvauti ,,Pyragų dienoje“.

„Pyragų diena“ – tai saldi aukojimo tradicija, kurią organizuoja TV3 ir SEB bankas. Todėl tai buvo puiki proga surengti jaukią šventę visai centro bendruomenei, pabendrauti ir atlikti labai prasmingą darbą – surinktas lėšas paaukoti. Tuo tikslu buvo paaukota 80 eurų.

Dar kartą visiems nuoširdžiai dėkojame už gerumą.

           

Gamtos mokslų ir technologijų mokytojų metodinė grupė         

                                                                     

 


KODĖL VERTA MOKYTIS VOKIEČIŲ KALBOS CENTRE ?

 

 


  Spalio 25 dieną centre vyks viktorina skirta LR Konstitucijos 25 metų jubiliejui paminėti.

Kviečiame visus dalyvauti.

 


Gerb. Mokytojai,

Tegul Jūsų išmintis, kūryba, savitarpio supratimas, pasiaukojimas, kantrybė puošia Jūsų sielas ir uždega jose norą dalintis savo dvasiniais lobiais su mokiniais.

Mokytojo dienos proga mokytojus sveikina centro administracija

 

 

 

 

 


      Rugsėjo 26 d. Centre vyko integruota istorijos ir užsienio kalbų  atvira pamoka „Lietuva daugiakalbėje Europoje“, skirta Europos kalbų dienai paminėti. Ji minima kasmet ir vis kitaip. Šiemet ji buvo susieta su Lietuvai labai svarbiu įvykiu – artėjančiu jos valstybingumo šimtmečiu. Pamoką vedė direktoriaus pavaduotoja Elena Sabaliauskienė ir užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė Nijolė Stoškutė. Pavaduotoja pristatė renginio tikslus: turtinti mokinių žodyną istorinėmis sąvokomis užsienio kalbomis, didinti daugiakalbystę ir tarpkultūrinį supratimą, skatinti gilintis ir išsaugoti turtingą Lietuvos istoriją, panaudojant Europos kalbų lingvistines galimybes, stiprinti norą mokytis kalbų įdomiai ir maloniai bendraujant su mokslo draugais.

     Pamokos metu mokiniai anglų, rusų, vokiečių kalbomis trumpai apžvelgė Lietuvos istoriją nuo valstybės susikūrimo iki naujausiųjų laikų (vertimas į lietuvių k. rodomas skaidrėse). Antrojoje pamokos dalyje trys mokytojų ir mokinių komandos  varžėsi lingvistinėje viktorinoje: įvairiomis kalbomis skaitė greitakalbes, mokėsi nustatyti teksto kalbą, ieškojo sakiniuose klaidų, atliko kitas kūrybines užduotis. Buvo apdovanoti viktorinos nugalėtojai.

    Pamokos metu mokiniai tobulino užsienio kalbų įgūdžius, praturtino žodyną istorine tematika ir smagiai dalyvavo intelektualiniame žaidime „Kelionė po Europą“.

 

 

 

 


Mokytojus ir mokinius sveikina centro administracija.

 


Rugsėjo 1-osios šventė vyks rugsėjo 1 d. 16.00 val.

 


Nebaigei pagrindinės mokyklos? Neįgijai vidurinio išsilavinimo? Nedelsk!

Ateik pas mus į suaugusiųjų mokymo centrą!

 

Marijampolės suaugusiųjų mokymo centras kviečia asmenis, turinčius 18 m. ir vyresnius:

 • įgyti pagrindinį išsilavinimą;
 • įgyti vidurinį išsilavinimą;
 • pakartotinai mokytis pasirinktų mokomųjų dalykų;
 • likviduoti dalykų įsiskolinimus;
 • laikyti valstybinės kalbos  ir konstitucijos egzaminus (kitakalbiams).

    Rinktis mūsų mokymo įstaigą verta, nes mes siūlome jums palankias mokymosi sąlygas.

    Galite rinktis mokymosi formas:

 • kasdieninę (rytinę, vakarinę);
 • neakivaizdinę (šeštadieninę);
 • modulinę (turinčius brandos atestatus arba mokymosi pasiekimų pažymėjimus);
 • nuotolinį mokymą (laikinai negalintiems mokytis sudaroma galimybė tęsti mokymą(si) nuotoliniu būdu).

    Mums rūpi kiekvienas, norintis tobulėti, ugdyti save.

Išsamesnė informacija tel. (8-343) 52 959; (8-343) 71190

 Centro administracija

 


Informacija abiturientams

Brandos atestatų įteikimas abiturientams vyks 2017-07-13 16.00 val.


    Birželio 21 d. popietę centro mokytojai praleido sveikai ir įdomiai – dalyvavo jau tradicija tapusiu boulingo turnyre. Rezultatyviausi buvo centro direktorius Arūnas Kiulkis, mokytojai Kazimieras Bukota ir Sidona Rimkuvienė. Jie apdovanoti medaliais.

 

 


 

Informacija abiturientams

    Visų tipų brandos egzaminų rezultatus galima sužinoti centre. Neišlaikiusiems lietuvių k. ir literatūros valstybinio brandos egzamino jį perlaikyti galima liepos 7 d. Sūduvos gimnazijoje (egzamino centras). Egzamino pradžia 9.00 val. Kandidatai pagrindinės sesijos apeliacjas centro direktoriui gali pateikti per tris darbo dienas, pakartotinės sesijos – per vieną darbo dieną po to kai buvo paskelbti dalyko brandos egzamino rezultatai. Pakartotinės sesijos rezultatai arba apeliacijų nagrinėjimas bus baigtas iki prašymų į aukštąsias mokyklas pateikimo pabaigos. Kandidatams leidžiama susipažinti su darbais dalyvaujant centro atstovui. Į brandos atestatus įrašomi tik išlaikytų brandos egzaminų rezultatai.

 

 


 

   Birželio 14 dieną marijampoliečiai prie paminklo tremtiniams geležinkelio stoties perone paminėjo Gedulo ir Vilties dieną. Minėjimas buvo pradėtas literatūrine-muzikine kompozicija “Sušildyk įšalą atminimu”. Iš tiesų  Gedulo ir Vilties diena kasmet budina mūsų atmintį, neleidžia pamiršti sovietų nusikaltimų, įvykdytų Lietuvoje 1941 metų birželio 14-15 dienomis. Tad šiemet, kaip ir kasmet, miesto renginyje dalyvavę mūsų Centro bendruomenės atstovai padėjo gėlių ir degančias žvakeles prie paminklo, menančio iš Marijampolės traukinių stoties gyvuliniais vagonais į tremtį išvežtus ir negrįžusius aplinkinių vietovių žmones. Džiugu, kad  ir kai kurie mūsų centro mokiniai nelieka abejingi skaudiems savo tautos istoriniams įvykiams, aktyviai dalyvauja pilietinėse akcijose. III A gimnazijos klasės mokinė Paulina Kondrackaitė, jaunoji šaulė, kartu su savo organizacijos atstovais ėjo garbės sargybą prie paminklo tremtiniams.


   

2017 m. gegužės 31 d. pasaulis jau 28-ąjį kartą mini Pasaulinę dieną be tabako.

 


    Gegužės 25 d. 9.00 val. centro abiturientams nuskambės paskutinis skambutis.
Kviečiame visus dalyvauti.

    Rodos, dangus atsivėrė
    Šitiek šviesos ir vilties.
    Eikite, žmonės, į gėrį
    Semkit žvaigždes iš nakties…
    Mielieji, gautas žinias nepaslėpkite, lai jos Jus ves į svajones, tikslus, ateitį.

 

Centro direktorius Arūnas Kiulkis

 


Edukacinė – pažintinė ekskursija į Kauną

  Liaudies patarlė sako: “Ką išmoksi – ant pečių nenešiosi“. Pasinaudoję šia senolių išmintimi  išvykome į pažintinę ekskursiją, pasiryžę praturtinti savo žinių bagažą bei papramogauti. Apsilankę Lietuvos aviacijos muziejuje Kaune sužinojome daug įdomaus apie Lietuvos karo ir civilinę aviaciją, galėjome pasididžiuoti savo kraštiečių Antano Gustaičio ir Rimanto Stankevičiaus pasiekimais aviacijos srityje. Maironio lietuvių literatūros muziejuje dalyvavome edukaciniame renginyje „Literatūra trumpai ir žaismingai“, apžiūrėjome ir paties didžiojo Lietuvos dainiaus namą, kuriame išsaugoti jam priklausę baldai, paveikslai bei kiti autentiški daiktai. Tačiau daugiausia džiaugsmo patyrėme kavinėje „Virtuali realybė“, kur IKT dėka galėjome ir pasinerti į vandenyno gelmes, ir susirungti bokso ringe, ir su vėjeliu prašvilpti kalnuota slidžių trasa, ir nugalėti aukščio baimę, ir atlikti daugybę kitokių užduočių. Buvo linksma ne tik tiems, kurie jas atliko, bet ir žiūrovams, regint, kaip virtuali realybė veikia žaidžiantį. Netradicinės pamokos netradicinėje aplinkoje sudomina net ir tuos, kuriuos šiaip jau sunku sudominti, todėl nusivylusių kelione tikrai nebuvo.

Ekskursijos organizatorės:

geografijos mokytoja metodininkė Rima Jančiauskienė                                                                                                               direktoriaus pavaduotoja ugdymui Eglė Košubienė                                                                                                                       lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Kristina Kučinskienė