Naujienos

GRAŽIAUSIO MARGUČIO VIRTUALUS KONKURSAS

           Artėjant šv.Velykoms  prisiminkime ir puoselėkime mūsų tradicijas. Margučių marginimas yra  ypatingas reiškinys kiekvienuose namuose. Šiuo karantino metu jis įgauna  naują prasmę- tai pergalės prieš sunkumus ir   gyvenimo tęstinumo simbolis. 

     Mokinių taryba ir dailės mokytoja Jūratė Preikšienė skelbia gražiausio margučio virtualų konkursą. Konkurse gali dalyvauti visi  bendruomenės nariai.  

Siųskite elektroniniu paštu     jjvioleta@gmail.com : 

     1. Vieno margučio kokybišką nuotrauką (kad aiškiai matytųsi raštai ir spalvos).

     2. Margučių  grupės, (gali  būti inde)  nuotrauką.

     3. Proceso,  t.y. marginimo nuotrauką.

Nautraukas siųskite iki balandžio 11 d.

Nuotraukų kiekis neribojamas. Galima dalyvauti ir su viena ir su daugiau nuotraukų.

Margučiai bus vertinami šiose nominacijose.

  1. Labiausiai   liaudies  meno tradicijas ir technologijas atitinkantis  margutis. 
  2. Inivatyvusis (novatoriškiausiais margutis).
  3. Gražiausia margučių grupė.
  4. Žiūrovų prizas.

 Vertins mokymo centro komisija. Nugalėtojų laukia prizai ir siurprizai.

Siųskite tik savo margintų margučių nuotraukas ir balsuokite už gražiausius margučius, kurių nuotraukas matysite centro internetinėje. Savo balsą siųskite technologijų mokytojai Aušrai

Denutienei per Messenger arba elektroniniu paštu  aura.denutiene@gmail.com

 


 PAMOKŲ LAIKAS

 

Dieninių klasių

 

Vakarinių klasių

1.

13.00 – 13.40

1.

17.00 – 17.40

2.

13.50 – 14.30

2.

17.50 – 18.30

3.

14.40 – 15.10

3.

18.40 – 19.20

4.

15.20 – 16.00

4.

19.30 – 20.10

5.

16.10 – 16.50

5.

20.15 – 20.55

Šeštadieninių klasių

  1. 8.30 – 9.10

  2. 9.20 – 10.00

3. 10.10 – 10.50

4. 11.00 – 11.40

5. 11.50 – 12.30

6. 13.40 – 14.20

7. 14.30 – 15.10

8. 15.20 – 16.00

9. 16.10 – 16.50

10. 17.00 – 17.40

 

II pusmečio šeštadienio pamokų savaitės  

 


MOKYMO VYKDYMAS NUOTOLINIU BŪDU MARIJAMPOLĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRE

      Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, informuojame, kad nuo š. m. kovo 30 d. pradedamas mokymo vykdymas nuotoliniu būdu.

Ugdymo procesas nuotoliniu būdu organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“.

  1. Mokymo nuotoliniu būdu organizavimas:

       1.1.  Nuotolinio mokymo procesą planuoja ir įgyvendina suaugusiųjų mokymo centro administracija. Su administracija galite susisiekti: telefonu – 8 34352959 (raštinė), el. paštu: smcmari9@gmail.com.

       1.2.  Konsultacijas teikia: dėl elektroninio dienyno MANO DIENYNAS naudojimo informacinių technologijų mokytoja Sidona Rimkuvienė, el. paštas: sidonarim@gmail.com, dėl virtualios aplinkos MOODLE naudojimo informacinių technologijų mokytoja Violeta Jočionienė, el.paštas: jjvioleta@gmail.com.

   1.3. Nuotolinis mokymas vykdomas nuotolinių el. ryšio priemonių pagalba mišria forma susidedančia iš mokymo sinchroniniu (kai mokinys ir mokytojas dirba realiuoju metu) ir asinchroniniu (kai mokinys ir mokytojas dirba skirtingu laiku) būdu.

  1.4. Mokiniai dalyvauja nuotolinėse pamokose pagal pamokų tvarkaraštį, savarankiškai ir sąžiningai atlieka užduotis ir laiku atsiskaito. Nuolat kontaktuoja ir konsultuojasi su dalykų mokytojais.

     1.5. Pamokų laikas skelbiamas Centro svetainėje.

    1.6. Mokymosi užduotys skiriamos el. dienyne, nurodant pamokos temą, pagrindinės informacijos šaltinį, atsiskaitymo būdą ir laikotarpį.

   1.7. Ugdymui(-si) reikalinga medžiaga ir/ar nuoroda į ją įdedama į Moodle aplinką arba el. dienyną.

  1.8. Mokymui(si) nuotoliniu būdu gali būti naudojami įvairūs internetiniai šaltiniai, elektroniniai vadovėliai, garso ir vaizdo medžiaga, užduočių paketai, virtualūs bandymai ir kt. Mokymo medžiaga gali būti ir popierinė (pvz., mokinių turimi vadovėliai, pratybų sąsiuviniai), tačiau užduotys turi būti pateiktos skaitmeninėse aplinkose su nuorodomis.

   1.9. Mokytojai kiekvieną darbo dieną pildo e. dienyną pagal pamokų tvarkaraštį, fiksuoja vertinimus.

                                                                                                  SMC administracija

 


Gerb. Centro bendruomenės nariai

          Nuo 2020 m. kovo 30 d. galimai ugdymas bus vykdomas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Klasių auklėtojai ir mokiniai susisiekite tarpusavyje dėl kokybiško ugdymo organizavimo.

          Informacija teikiama elektroninėmis informacinėmis priemonėmis ir telefonais.

          Karantino metu į Centrą gali atvykti (esant poreikiui) tik mokytojai.

 Įsakymas „DĖL 2019–2020 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIŲ PATVIRTINIMO“


Mokinių dėmesiui!

   Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Marijampolės savivaldybės administracijos sprendimu stabdomas ugdymo procesas nuo 2020 m. kovo 16 d. iki kovo 27 d. Pamokos nevyks (numatyta, kad tai atostogų laikotarpis). Atkreipkite dėmesį ir laikykitės visų rekomendacijų, teikiamų valstybinių institucijų dėl apsisaugojimo nuo koronaviruso ir jo plitimo. Saugokite save, stenkitės būti namuose.

Būkite sveiki!

Pagarbiai

Direktorius A. Kiulkis


     Minint 30-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo -1990 m. kovo 11-osios- metines centre vyko pilietiškumo pamoka, kurios metu buvo aptarta, kuo svarbi kovo 11-oji kiekvienam lietuviui.  Vykusioje viktorinoje išsiaiškinta, kas geriausiai žino Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo faktus ir aplinkybes. Centro direktorius Arūnas Kiulkis pasidalino tų dienų įvykių atsiminimais. Mokiniai ir mokytojai pamokos metu ne tik rodė savo žinias, bet ir kūrybiškumą – kiekvienas nusipynė trispalvę apyrankę.

 


2020 m. kovo 10 d. ketvirtos pamokos metu vyks viktorina, skirta Valstybės atkūrimo 30 – mečiui paminėti kviečiame visus aktyviai dalyvauti.


MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS DIENOS CENTRE

 

       Kovo 6-7 d. d. centre viešėjo Marijampolės kolegijos studijų ir karjeros skyriaus atstovai bei Erasmus programoje dalyvaujanti studentė iš Turkijos.

    Marijampolės kolegijos atstovai vaizdžiai ir įdomiai pristatė savo aukštąją neuniversitetinę mokymo įstaigą, apibūdino 9 šiuo metu vykdomas programas, konkursinio balo sandarą pagal studijų programas, MarKo moksleivių akademijos veiklą.

  Centro mokiniai susidomėję atliko profesinį testą, sužinojo, kokia profesinės veiklos sritis, pagal atlikto testo rezultatus, jiems tinkamiausia.

     Susitikimo dalyviai dalyvavo interaktyviame žaidime, kurio nugalėtojai buvo apdovanoti suvenyrais.

            Centro mokiniai individualiai konsultavosi su Kolegijos atstovais.

 


   2020-ieji – Mokyklų bendruomenių metai, o šiandien skelbiame ir mokyklų bendruomenių mėnesio pradžią.
     Kviečiame Jus šį mėnesį išnaudoti kuo bendruomeniškiau: išbandyti naujas veikimo kartu formas, perimti sėkmingą kitų mokyklų patirtį, ieškoti savitų būdų, kaip į mokyklos gyvenimą dar labiau įtraukti mokinius, mokytojus, tėvus ir vietos gyventojus.


     Neformalaus mokymosi klubas „MES“ kartu su šešiais partneriais iš ES šalių (Nyderlandų,  Švedijos, Slovakijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos ) įgyvendina Erasmus + Strateginių partnerysčių projektą, kurio tikslas – plėtoti suaugusiųjų švietėjų kompetencijas, leidžiančias mokyti suaugusiuosius tvaraus vystymosi principų, sutelkiant dėmesį į mažesnį vartojimą, aktyvesnį judėjimą, sveiką gyvenimo būdą, aktyvų pilietiškumą, fizinę ir psichinę sveikatą bei gyvenimo kokybę. Šiuo tyrimu norime atskleisti suaugusiųjų švietėjų poreikius ir kompetencijas tvarumo srityje, todėl mums labai reikia jūsų pagalbos.

Būtume labai dėkingi, jeigu rastumėte laiko užpildyti klausimyną. Atsakymai į klausimus užims apie 10 minučių Jūsų laiko. Apklausa anoniminė.

http://www.iipc.lv/surv/index.php/394491/lang-lt

 


 

Šimtadienio akimirkos

   


VASARIO 16–oji – LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA


       Suaugusiųjų mokymo centre vykdoma Lytiškumo ugdymo programa, kuri yra integruota į prevencinę programą „Raktas į sėkmę“. Vasario 10 d. centre lankėsi Užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės skyriaus vedėja gydytoja Loreta Radzevičienė. Gydytoja skaitė paskaitą apie lytiškai plintančias ligas, ŽIV ir AIDS.  

    Mokiniai pagilino žinias apie lytiniu keliu plintančias ligas, jų užsikrėtimo būdus, ligų požymius ir kaip apsisaugoti nuo jų. Gydytoja akcentavo, kad geriausia gyventi vadovaujantis tvirtomis moralės normomis.

 


 

    Marijampolės savivaldybės taryba 2020 m. sausio 27 d. suderino „Marijampolės jaunimo mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Marijampolės suaugusiųjų mokymo centro sąlygų aprašą“.

       Marijampolės jaunimo mokykla nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. prijungiama prie Marijampolės suaugusiųjų mokymo centro. Pateikiame prijungimo sąlygų aprašą.

Direktorius

Arūnas Kiulkis

  


 

     Sausio 13 d. centre ir PN skyriuje vyko pilietinė akcija, skirta Sausio 13-ąjai paminėti. Mokiniai kalbėjo apie Sauso 13-osios įvykių reikšmę, svarbą, pabrėždami, kad be praeities nebūtų dabarties ir ateities. Didvyriai buvo ne tik prisiminti, bet ir pagerbti tylos minute. Savo asmeninais įspūdžiais apie Sausio 13 – osios įvykius pasidalino geografijos mokytoja Rima Jančiauskienė.