Naujienos

         Sveikinu visus Centro bendruomenės narius sulaukus gražiausios pavasario šventės – Šventų Velykų. Linkiu, kad šilumą skleistų ne tik pavasario saulė ir bundanti žemė. Tegul mūsų žodžiai, mūsų darbai ir bendravimas sušildo mus supančius žmones, nes tai – vienintelis kelias, vedantis ir į asmens, ir į bendruomenės laimę. Tegul Prisikėlimo džiaugsmas kiekvienam mūsų suteikia Tikėjimo, Vilties ir Meilės!

Arūnas Kiulkis, Centro direktorius

 

_____________________________________________________________________________

 Pranešimas korepetitoriams

_____________________________________________________________________________

     Respublikinio mokinių rašinio arba esė konkurse „Taikos vėliava kviečia kurti grožį“, skirto balandžio 15-ajai-pasaulinei kultūros dienai- paminėti, 11-12 klasių grupėje trečiąją vietą laimėjo III G gimnazijos klasės mokinio Martyno Dabkevičiaus rašinys. Sveikiname laimėtoją. Martyno Dabkevičiaus  lietuvių kalbos mokytoja- Kristina Kučinskienė.

_____________________________________________________________________________

Socialinė akcija

   Kovo 27 ir balandžio 3 dienomis miesto gyventojai ir centro bendruomenės nariai galėjo pasinaudoti kirpėjų paslaugomis nemokamai.

   Akciją savanorystės pagrindais vykdė mūsų centre plataus profilio kirpėjų kursus baigę mokiniai.

____________________________________________________________________________

 

 

 

_______________________________________________________________________

    Kovo 20 d. minima pasaulinė Žemės diena, astronominis pavasaris. Šiomis dienomis ateina pavasario lygiadienis – dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas visuose Žemės rutulio kampeliuose. Kovo 22 d. –  Pasaulinė vandens diena.

     Vanduo ir žemė – tai gyvybė. Todėl šios dienos minimos greta viena kitos.

     Žemės diena išreiškia viso pasaulio žmonių norą išsaugoti tai, kas visiems mums svarbiausia – švarų orą, vandenį, dirvožemį, gyvąją gamtą.

     Vanduo – mūsų gyvybė, mūsų energija, mūsų sveikata.

Kovo 22 d. centre vyko renginiai, skirti Pasaulinei žemės ir Pasaulinei vandens dienoms paminėti:

  • direktoriaus pavaduotoja ugdymui, chemijos vyresnioji mokytoja Eglė Košubienė organizavo protmūšį, skirtą šioms dienoms paminėti, ir atvirą pamoką „Vandens tyrimas”, kurios metu buvo galima išsitirti savo šulinio vandenį;
  • biologijos mokytoja metodininkė Roma Koncevičienė ir vyresnioji mokytoja Aušrinė Motūzienė organizavo fotografijų konkursą „Žvilgsnis į gamtą”;
  • fizikos mokytoja metodininkė Virginija Sveikatienė parengė stendą „Aš esu atsakingas už savo rožę- žemę….”;
  • visuomenės sveikatos specialistė Irena Saldūnaitė parengė informacinius lankstinukus „Vanduo – gyvybės ir sveikatos šaltinis“, „Nitratai“, „ Auksinės vandens gėrimo taisyklės“.

Žmogus šioje Žemėje gyvena tam, kad paliktų ją gražesnę nei rado atėjęs.

 

_____________________________________________________________________________

ATVIRA KLASĖS VALANDĖLĖ PLANUOK KARJERĄ ATSAKINGAI

 

    Karjera – įvairių socialiai reikšmingų žmogaus vaidmenų seka, susijusi su saviraiška ir individualiu profesiniu tobulėjimu. Tokia seka atspindi asmenybės gyvenimo viziją bei stilių. Karjera apibūdina sėkmingą veiklą, pasisekimą gyvenime. Stichiškai karjerą pasiekti sudėtinga, todėl būtina ją planuoti.
         Vienas pirmųjų karjeros planavimo žingsnių – tai ugdymas karjerai − reikšminga bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo dalis, kurios ugdomasis poveikis besimokantiems išlieka svarbus visą gyvenimą.
            Profesinės karjeros planavimas yra procesas, prasidedantis nuo pat vaikystės ir besitęsiantis visą gyvenimą. Karjeros planavime svarbiausia savęs ir profesijos pažinimas, profesijos pasirinkimas, jų suderinimas.
        Centre ugdymas karjerai 2018 – 2019 mokslo metais sistemingai vykdomas pagal numatytą planą – organizuojami renginiai, susitikimai su Marijampolės kolegijos, Darbo biržos atstovais, kariais savanoriais ir kt., ruošiami įvairūs informaciniai stendai.  Ugdymo karjerai klausimams buvo skirta ir atvira klasės valandėlė PLANUOK KARJERĄ ATSAKINGAI, kurios tikslas- ugdyti mokinių kompetencijas, leidžiančias aktyviai ir sėkmingai planuoti savo karjerą, suvokiant ir įvertinant savo polinkius ir gebėjimus. Ją vedė Centro psichologė Edita Sabaliauskienė ir mokytoja Dalija Valaitienė. Pamokos metu  pristatyti ir aptarti karjeros žingsniai, vyko tiriamojo pobūdžio komandos telkimo žaidimas „Džiovani paslaptis“, mokiniai ruošė ir pristatė vaizdinę medžiagą „Mūsų kraštiečių profesiniai pasirinkimai ir jų nuopelnai“. Atliekant atviros klasės valandėlės refleksiją, pasidžiaugta įdomiomis veiklų sąsajomis, mokinių suinteresuotumu, aktyvumu, geromis emocijomis ir įspūdžiais.

_____________________________________________________________________________

    Kovo 4 – 9 dienomis Centre vyko „Veiksmo savaitė be patyčių“. Savaitę pradėjome nuo gražių žodžių, komplimentų, palinkėjimų bei padėkų vienas kitam, kuriuos mokiniai bei mokytojai užrašę sudėjo į tam skirtą dėžutę.

  Pamokų ir klasių valandėlių metu mokiniai diskutavo apie gražaus, pagarbaus tarpusavio bendravimo reikšmę emocinei savijautai bei pozityviam bendruomenės klimato kūrimui. Mokiniai taip pat gamino plakatus, skirtus parodai „Patyčioms – ne“.

  Be diskusijų ir plakatų gaminimo, centre mokiniai bei kiti centro bendruomenės nariai dalyvavo Annos Bochan paskaitoje „Sveikame kūne – sveika siela“, kurioje buvo kalbama apie teigiamas emocijas, gerus tarpusavio santykius, savivertės didinimą, savęs pažinimą, sveikatingumą ir pan.

 

 

_____________________________________________________________________________

     Kovo 7- ąją Centre buvo paminėta Kovo 11- oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Pavaduotoja E. Sabaliauskienė priminė visiems istorines aplinkybes, pabrėždama, kad Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena – tai 1990 m. kovo 11 d.,kai  Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą, kuriame skelbiama, kad atstatomas 1940 m. svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė. Renginio metu Centro  mokinių iniciatyva buvo surengta viktorina – „Ką aš žinau apie Lietuvą?“. Į IV A gimnazijos klasės mokinio Almanto paruoštus klausimus atsakinėjo ir varžėsi keturios komandos. Pralaimėjusiųjų nebuvo – visoms komandoms buvo įteikti prizai. Renginį vainikavo mokinių sudainuota daina apie Lietuvą „Broluži“.

_____________________________________________________________________________

    Kovo 11-ąją Lietuvoje švenčiama Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Šiai dienai paminėti   centre ir PN skyriuje kovo 7 d. 10.00 val. 23 kabinete vyks viktorina “Ką aš žinau apie Lietuvą”.

   Kviečiame visus aktyviai dalyvauti ir pasipuošti Lietuvos vėliavos spalvų drabužiais.

    Mokinių taryba                

_____________________________________________________________________________

     Kovo 4 – 9 dienomis Centre vyks Veiksmo savaiė BE PATYČIŲ ”. Savaitės tikslas- sutelkti mūsų dėmesį į patyčių problemą, dalintyis patyčių prevencijos patirtimi ir skatinti kiekvieną prisidėti, kad mūsų visuomenėje mažėtų patyčių ir dėl jų kenčiančių žmonių,

Savaitės metu kovo 6 d. 10 val. vyks Annos Bochan paskaita “Patyčioms- ne!“, IV aukšte bus galima apžiūrėti plakatų parodą, klasių valandėlių metu vyks diskusijos, pokalbiai apie patyčias.  

Daugelis iš mūsų nesusimąsto, kokią žalą daro patyčios. G. Mac. Donald  yra pasakęs –„Geriausia vieta po saule yra namai, kur kiekvienas gerbia žodžių galią, nes žino, kad jie gali sukrėsti kitus šeimos narius“. Siekime, kad mūsų Centras taptų tokiais namais!

Vaiko gerovės komisija

________________________________________________________________________________

  Užgavėnės – žiemos šventė, simbolizuojanti žiemos išvarymą, siekiant prisišaukti pavasarį bei žyminti paskutinę žiemos dieną.

Kovo 5 – ąją, antradienį kviečiame visus švęsti Užgavėnes kartu. Per ilgąją pertrauką technologijų kabinete tradiciškai vaišinsimės kava, arbata bei visų atsineštomis vaišėmis.

Mokinių taryba

______________________________________________________________________________

Rengiantis 2018–2019 mokslo metų brandos egzaminams svarbu žinoti:

______________________________________________________________________________

    Vasario 14-ąją Centro Pataisos namų skyriuje bendruomenės nariai susirinko prie arbatos puodelio paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo metines. Popietės metu prisiminta Lietuvos istorija nuo valstybės sukūrimo iki mūsų dienų. Renginio metu buvo perskaitytas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo aktas, sugiedotas Lietuvos himnas. III G klasės mokinys Martynas Dabkevičius dainavo patriotines dainas, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Kristina Kučinskienė skaitė eiles apie Tėvynę, meilę jai.

Su tarptautinėmis aplinkybėmis ir palankiai susiklosčiusia Lietuvos geopolitine situaciją, siekiant įgyvendinti tautos troškimą- turėti nepriklausomą valstybę, išsamiai supažindino Centre ir PN skyriuje parengti stendai.

_____________________________________________________________________________