Naujienos

Nebaigei pagrindinės mokyklos? Neįgijai vidurinio išsilavinimo? Nedelsk!

Ateik pas mus į suaugusiųjų mokymo centrą!

 

Marijampolės suaugusiųjų mokymo centras kviečia asmenis, turinčius 18 m. ir vyresnius:

  • įgyti pagrindinį išsilavinimą;
  • įgyti vidurinį išsilavinimą;
  • pakartotinai mokytis pasirinktų mokomųjų dalykų;
  • likviduoti dalykų įsiskolinimus;
  • laikyti valstybinės kalbos  ir konstitucijos egzaminus (kitakalbiams).

    Rinktis mūsų mokymo įstaigą verta, nes mes siūlome jums palankias mokymosi sąlygas.

    Galite rinktis mokymosi formas:

  • kasdieninę (rytinę, vakarinę);
  • neakivaizdinę (šeštadieninę);
  • modulinę (turinčius brandos atestatus arba mokymosi pasiekimų pažymėjimus);
  • nuotolinį mokymą (laikinai negalintiems mokytis sudaroma galimybė tęsti mokymą(si) nuotoliniu būdu).

    Mums rūpi kiekvienas, norintis tobulėti, ugdyti save.

Išsamesnė informacija tel. (8-343) 52 959; (8-343) 71190

 Centro administracija

 


Informacija abiturientams

Brandos atestatų įteikimas abiturientams vyks 2017-07-13 16.00 val.


    Birželio 21 d. popietę centro mokytojai praleido sveikai ir įdomiai – dalyvavo jau tradicija tapusiu boulingo turnyre. Rezultatyviausi buvo centro direktorius Arūnas Kiulkis, mokytojai Kazimieras Bukota ir Sidona Rimkuvienė. Jie apdovanoti medaliais.

 

 


 

Informacija abiturientams

    Visų tipų brandos egzaminų rezultatus galima sužinoti centre. Neišlaikiusiems lietuvių k. ir literatūros valstybinio brandos egzamino jį perlaikyti galima liepos 7 d. Sūduvos gimnazijoje (egzamino centras). Egzamino pradžia 9.00 val. Kandidatai pagrindinės sesijos apeliacjas centro direktoriui gali pateikti per tris darbo dienas, pakartotinės sesijos – per vieną darbo dieną po to kai buvo paskelbti dalyko brandos egzamino rezultatai. Pakartotinės sesijos rezultatai arba apeliacijų nagrinėjimas bus baigtas iki prašymų į aukštąsias mokyklas pateikimo pabaigos. Kandidatams leidžiama susipažinti su darbais dalyvaujant centro atstovui. Į brandos atestatus įrašomi tik išlaikytų brandos egzaminų rezultatai.

 

 


 

   Birželio 14 dieną marijampoliečiai prie paminklo tremtiniams geležinkelio stoties perone paminėjo Gedulo ir Vilties dieną. Minėjimas buvo pradėtas literatūrine-muzikine kompozicija “Sušildyk įšalą atminimu”. Iš tiesų  Gedulo ir Vilties diena kasmet budina mūsų atmintį, neleidžia pamiršti sovietų nusikaltimų, įvykdytų Lietuvoje 1941 metų birželio 14-15 dienomis. Tad šiemet, kaip ir kasmet, miesto renginyje dalyvavę mūsų Centro bendruomenės atstovai padėjo gėlių ir degančias žvakeles prie paminklo, menančio iš Marijampolės traukinių stoties gyvuliniais vagonais į tremtį išvežtus ir negrįžusius aplinkinių vietovių žmones. Džiugu, kad  ir kai kurie mūsų centro mokiniai nelieka abejingi skaudiems savo tautos istoriniams įvykiams, aktyviai dalyvauja pilietinėse akcijose. III A gimnazijos klasės mokinė Paulina Kondrackaitė, jaunoji šaulė, kartu su savo organizacijos atstovais ėjo garbės sargybą prie paminklo tremtiniams.


   

2017 m. gegužės 31 d. pasaulis jau 28-ąjį kartą mini Pasaulinę dieną be tabako.

 


    Gegužės 25 d. 9.00 val. centro abiturientams nuskambės paskutinis skambutis.
Kviečiame visus dalyvauti.

    Rodos, dangus atsivėrė
    Šitiek šviesos ir vilties.
    Eikite, žmonės, į gėrį
    Semkit žvaigždes iš nakties…
    Mielieji, gautas žinias nepaslėpkite, lai jos Jus ves į svajones, tikslus, ateitį.

 

Centro direktorius Arūnas Kiulkis

 


Edukacinė – pažintinė ekskursija į Kauną

  Liaudies patarlė sako: “Ką išmoksi – ant pečių nenešiosi“. Pasinaudoję šia senolių išmintimi  išvykome į pažintinę ekskursiją, pasiryžę praturtinti savo žinių bagažą bei papramogauti. Apsilankę Lietuvos aviacijos muziejuje Kaune sužinojome daug įdomaus apie Lietuvos karo ir civilinę aviaciją, galėjome pasididžiuoti savo kraštiečių Antano Gustaičio ir Rimanto Stankevičiaus pasiekimais aviacijos srityje. Maironio lietuvių literatūros muziejuje dalyvavome edukaciniame renginyje „Literatūra trumpai ir žaismingai“, apžiūrėjome ir paties didžiojo Lietuvos dainiaus namą, kuriame išsaugoti jam priklausę baldai, paveikslai bei kiti autentiški daiktai. Tačiau daugiausia džiaugsmo patyrėme kavinėje „Virtuali realybė“, kur IKT dėka galėjome ir pasinerti į vandenyno gelmes, ir susirungti bokso ringe, ir su vėjeliu prašvilpti kalnuota slidžių trasa, ir nugalėti aukščio baimę, ir atlikti daugybę kitokių užduočių. Buvo linksma ne tik tiems, kurie jas atliko, bet ir žiūrovams, regint, kaip virtuali realybė veikia žaidžiantį. Netradicinės pamokos netradicinėje aplinkoje sudomina net ir tuos, kuriuos šiaip jau sunku sudominti, todėl nusivylusių kelione tikrai nebuvo.

Ekskursijos organizatorės:

geografijos mokytoja metodininkė Rima Jančiauskienė                                                                                                               direktoriaus pavaduotoja ugdymui Eglė Košubienė                                                                                                                       lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Kristina Kučinskienė